Podpisajće slubjenje a zasadźće so za mócne zaklučowanje.

Přez zaklučowanje dźeržimy naše wosobinske daty wěste a priwatne. Wojujće z nami za jich škit.

  1. Budźće mišter zaklučowanja

    Slubće

    Zhońće wjace wo zaklučowanju, čehodla je wažne a čehodla dyrbimy je škitać.