Budźće dobrowólnik pola Mozilla!

#IAmAMozillian

Zetkajće so z Mozillačanami z cyłeho swěta. Zhońće wjace wo projektach, na kotrychž su dźěłali a wobhladajće sej, z čimž tuchwilu pomhaja.

Witajće, sym Shreyas, Mozillačan w Indiskej

Sym hłowny mentor za Webmaker, kiž žałostnje rady bóle wotewrjeny web twori. Lubuju kóždu móžnosć, swoje zhromadźenstwo hromadu přinjesć — njech je přez MozCafes, wučbne móžnosće abo prosće přez to, zo ludźo so schadźuja, zo bychu wo projektach rěčeli.

Tuchwilu pomham z:

  • KidZilla
  • MozCafes
  • Party webdesignerow
  • Podawki zhromadźenstwa

Jedna wěc, na kotruž sym jara hordy w swojim času jako Mozillačan, je "KidZilla", projekt, kotryž sym iniciěrował, zo bychmy podpriwilegowanym šulerjam zakłady kompjuterow a interneta podawali.

Sym tež horliwy awtor — jeli na polu komunikacije abo zjawnostneho dźěła dźěłaće, stajće so woměrje ze mnu do zwiska, bych rady na něčim dźěłał. A jeli chceće hdy wo webwuhotwanju a wučenju rěčeć, ja sym přeco k wašej dispoziciji.

Zetkajće so z wjace Mozillačanami

Čitajće tu jich stawizny a wotkryjće hišće wjace na Twitter z #IAmAMozillian