Uvjeti korištenja

Mozilline usluge ne smiju se koristiti u sljedeće svrhe:

 • Sve nedopuštene svrhe ili one kojima se krše mjerodavni zakoni
 • Svrhe kojima se ugrožavaju, narušavaju ili krše prava privatnosti drugih osoba, slanje neželjenih poruka te presretanje, praćenje ili modificiranje poruka namijenjenih drugim osobama
 • Svrhe kojima se krše smjernice sudjelovanja u zajednici Mozilla (pogledajte referencu https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/)
 • Svrhe kojima se šteti korisnicima kao što su korištenje virusa, špijunskih ili zlonamjernih softvera, crva, trojanskih konja, tempiranih bombi ili drugih sličnih zlonamjernih kodova ili uputa
 • Sabiranje ili prikupljanje osobnih identifikacijskih podataka, uključujući, između ostalog, nazive računa ili adrese e-pošte
 • Sudjelovanje u bilo kojoj aktivnosti koja ometa ili remeti Mozilline usluge ili proizvode (ili poslužitelje i mreže povezane s Mozillinim uslugama)
 • Reproduciranje, umnožavanje, kopiranje, prodavanje, trgovanje ili preprodaju Mozillinih usluga ili proizvoda u bilo koju svrhu
 • Svrhe kojima se krše autorska prava, prava zaštitnih znakova ili narušavaju prava intelektualnog vlasništva drugih osoba
 • Učitavanje, preuzimanje, prenošenje, prikazivanje ili omogućavanje pristupa sadržaju koji:
  • Je protuzakonit ili promiče nezakonite aktivnosti
  • Je neprimjeren poput nepristojnog ili pornografskog materijala, otvorenog prikazivanja seksualnosti ili nasilja te slika koje iskorištavaju djecu ili im štete
  • Krši prava bilo kojih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva ili druga vlasnička prava te prava na privatnost ili publicitet
  • Obmanjuje, dovodi u zabludu, vara ili ima za svrhu krađu identiteta ili drugu prijevaru povezanu s krađom identiteta
  • Promiče kockanje
  • Oglašava ili potiče na nezakonite ili kontrolirane proizvode ili usluge
  • Degradira, zastrašuje, potiče na nasilje ili potiče na aktivnosti koje štete pojedincu ili skupini na temelju dobi, spola, rase, etničke pripadnosti, nacionalnosti, religije, seksualne orijentacije, invaliditeta, geografske lokacije ili druge zaštićene kategorije ili predstavlja govor mržnje
  • Navođenje na kupnju na temelju obmane

Ovaj je popis opisan, nije konačan i može se dopunjavati.

Mozilla zadržava pravo na uklanjanje bilo kojeg sadržaja ili uskraćivanje usluge bilo kojem korisniku za kojeg smatra da krši ove uvjete ili uvjete pružanja usluge koji se primjenjuju na proizvod.