Mozilla Firefox

Firefox Beta

התכונות האחרונות בסביבה יציבה יותר

Firefox Beta שולח משוב אל Mozilla באופן אוטומטי. מידע נוסף.

שלחו אלינו משוב ועזרו לנו להשלים את ההתאמות הסופיות הנדרשות לפונקציונליות והביצועים בסביבה היציבה.