સંપૂર્ણપણે સ્થાનીકૃત થયેલ આવૃત્તિઓ

ભાષા ભલામણ કરેલ  
Windows 64-bit Windows 64-bit MSI macOS Linux 64-bit Linux 32-bit Windows 32-bit Windows 32-bit MSI
Acholi Acholi ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Afrikaans Afrikaans ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Albanian Shqip ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Arabic عربي ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Aragonese aragonés ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Armenian Հայերեն ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Asturian Asturianu ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Azerbaijani Azərbaycanca ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Basque Euskara ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Belarusian Беларуская ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Bengali বাংলা ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Bodo बर' ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Bosnian Bosanski ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Breton Brezhoneg ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Bulgarian Български ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Burmese မြန်မာဘာသာ ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Catalan Català ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Catalan (Valencian) Català (Valencià) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Chinese (Simplified) 中文 (简体) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Chinese (Traditional) 正體中文 (繁體) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Croatian Hrvatski ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Czech Čeština ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Danish Dansk ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Dutch Nederlands ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
English (British) English (British) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
English (Canadian) English (Canadian) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
English (US) English (US) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Esperanto Esperanto ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Estonian Eesti keel ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Finnish suomi ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
French Français ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Frisian Frysk ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Fulah Pulaar-Fulfulde ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Gaelic (Scotland) Gàidhlig ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Galician Galego ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Georgian ქართული ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
German Deutsch ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Greek Ελληνικά ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Guarani Avañe'ẽ ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Gujarati (India) ગુજરાતી (ભારત) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Hebrew עברית ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Hindi (India) हिन्दी (भारत) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Hungarian magyar ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Icelandic íslenska ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Indonesian Bahasa Indonesia ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Interlingua Interlingua ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Irish Gaeilge ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Italian Italiano ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Japanese 日本語 ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Kabyle Taqbaylit ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Kannada ಕನ್ನಡ ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Kaqchikel Maya Kaqchikel ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Kazakh Қазақ ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Khmer ខ្មែរ ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Korean 한국어 ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Lao ພາສາລາວ ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Latgalian Latgaliešu valoda ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Latvian Latviešu ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Ligurian Ligure ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Lithuanian Lietuvių ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Lower Sorbian Dolnoserbšćina ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Macedonian Македонски ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Malay Melayu ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Marathi मराठी ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Nepali नेपाली ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Norwegian (Bokmål) Norsk bokmål ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Norwegian (Nynorsk) Norsk nynorsk ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Occitan (Lengadocian) occitan (lengadocian) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Persian فارسی ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Polish Polski ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Portuguese (Brazilian) Português (do Brasil) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Portuguese (Portugal) Português (Europeu) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Punjabi (India) ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Romanian Română ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Romansh rumantsch ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Russian Русский ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Serbian Српски ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Sinhala සිංහල ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Slovak slovenčina ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Slovenian Slovenščina ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Songhai Soŋay ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Spanish (Argentina) Español (de Argentina) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Spanish (Chile) Español (de Chile) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Spanish (Mexico) Español (de México) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Spanish (Spain) Español (de España) ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Swedish Svenska ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Tagalog Tagalog ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Tamil தமிழ் ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Telugu తెలుగు ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Thai ไทย ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Tibetan བོད་སྐད་ ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Triqui Triqui ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Turkish Türkçe ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Ukrainian Українська ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Upper Sorbian Hornjoserbsce ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Urdu اُردو ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Uzbek Oʻzbek tili ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Vietnamese Tiếng Việt ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Welsh Cymraeg ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Wolof Wolof ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો
Xhosa isiXhosa ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો ડાઉનલોડ કરો

કોઈ મેળ ખાતી ભાષાઓ મળતી નથી.