Firefox Sync

Dh’fhaoidte nach eil an siostam agad a’ coileanadh riatanasan Firefox ach is urrainn dhut aon dhe na tionndaidhean a leanas fheuchainn:

Chan eil comasan gu leòr aig an t-siostam agad 's chan urrainn dha Firefox a ruith.

Chan eil comasan gu leòr aig an t-siostam agad 's chan urrainn dha Firefox a ruith.

Please follow these instructions to install Firefox.

Prìobhaideachd Firefox

Sioncronaich

Tha coltas gu bheil thu a' cleachdadh seann-tionndadh de Firefox.

Chan eil san t-sioncronachadh ach aon dhe na gleusan snasail againn ann am Firefox.

Deiseil, deònach, dèan sioncronachadh

Rinn thu clàradh agus gheibh thu greim air am Firefox agad fhèin àite sam bith a-nis.

Thoir leat an lìon

Sioncronaich Firefox airson cothrom fhaighinn air na comharran-lìn, faclan-faire 's tabaichean agad o àite sam bith, ge b' ann air fòn tapaidh, tablaid no coimpiutair.

Dh’fhaoidte nach eil an siostam agad a’ coileanadh riatanasan Firefox ach is urrainn dhut aon dhe na tionndaidhean a leanas fheuchainn:

Chan eil comasan gu leòr aig an t-siostam agad 's chan urrainn dha Firefox a ruith.

Chan eil comasan gu leòr aig an t-siostam agad 's chan urrainn dha Firefox a ruith.

Please follow these instructions to install Firefox.

Prìobhaideachd Firefox

Feartan

  • Aig an taigh

    O sheòmar gu seòmar gun stadadh sam bith. Na tabaichean fosgailte agad air an fhòn tapaidh agad no na comharran-lìn agad air an tablaid agad.

  • Aig an obair

    Cum ceangailte ris an fhiosrachadh chudromach agad. Sioncronaich na faclan-faire 's comharran-lìn a tha feum agad orra fad an t-siubhail. Mar a tha Firefox, tha e cho sàbhailte 's a dh'fhaodadh a bhith.

  • Air an rathad

    Cum suas ris na làraichean as fhearr leat no cuir crìoch air rud a thòisich thu aig an taigh — ge be càit a bheil thu. Cha robh e na b' fhasa a-riamh roimhe.