Firefox Keso pul

Yaawii haa cay.

Yuɓɓo maa ena gasa ɗooftaaki baɗɗiiɗe Firefox, kono aɗa waawi etaade wootere e ɗeeɗoo jame:

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Yuɓɓo maa ɗooftaaki ɓaɗɗiiɗe ngam dognude Firefox.

Tiiɗno rew e ɗee tinndinooje ngam aafde Firefox.

Suturo Firefox
  • Ɓuri yaawde 2x

    Firefox ɓurɗo e sahaa kala

  • Tenndeendi kahindiindi

    Ina huutoroo 30% tesko les Chrome

  • Suturo wonndungo e semmbe

    Banngogol suturo tigi wonndungo e Ndeenka Dewindol