• ردیابی

  کاری که شما در زمان برخط بودن انجام می‌دهید مربوط به شماست، و شما می‌توانید همینطور هم نگه‌اش دارید.

  ردیاب‌ها را با زرنگی شکست بده

 • امنیت سایبری

  هر دو طرف را نگاه کن، بروز باش، مطمئن بشو که گذرواژه‌هایت همانقدر محکم است که تو هستی.

  قفلش کن

 • نظارت دولت

  تصمیم بگیر که خط قرمز کجا باید باشد – و دیگران را سمت دیگرش نگه دار.

  از جایت بلند بشو