خبرهای خوب - شما در حال استفاده از
آخرین نگارش فایرفاکس هستید!

خبرهای حتی بهتر - حالا فایرفاکس از ویژگی‌هایی پشتیبانی می‌کند که پیش از این برای آن‌ها به افزونه‌های اضافی نیاز بود.

نیاز به کمک دارید؟ پشتیبانی موزیلا را مشاهده کنید

ویژگی‌های بهتر
به‌روز رسانی‌های افزونه کمتر

فایرفاکس برای پستیبانی از ویژگی‌هایی گسترش یافته که پیش از این برای آن‌ها به افزونه‌های اضافی احتیاج بود. اکنون، آن‌ها به صورت خودکار به‌روز نگه‌داشته می‌شوند و برای امنیت مضاعف از طریق فهرست انسداد مدیریت می‌شوند. بنابراین می‌توانید تنها با یک به‌روز رسانی فایرفاکس کاملا به‌روز بمانید.

آخرین نسخه را دریافت کنید:

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

حریم شخصی فایرفاکس

نیاز به کمک دارید؟ پشتیبانی موزیلا را مشاهده کنید

از به‌روز رسانی افزونه‌ها خسته شده‌اید؟
فایرفاکس هوای‌تان را دارد.

همان‌طور که وب به جلو حرکت می‌کند، ما هم پیشرفت می‌کنیم. فایرفاکس اکنون از ویژگی‌های بیشتری پشتیبانی می‌کند که پیش از این برای آن‌ها افزونه لازم بود، پس می‌توانید با خرابی‌ها و وقفه‌های کمتر مرور کنید. به‌علاوه، سیستم فهرست انسداد ما بین به‌روز رسانی‌ها از شما محافظت می‌کند.

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

حریم شخصی فایرفاکس