مرورگر فایرفاکس برای رایانه رومیزی

کار بیشتری انجام دهید، حتی سریع‌تر.

دریافت فایرفاکس — فارسی

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

دریافت فایرفاکس — فارسی

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

Please follow these instructions to install Firefox.

حریم شخصی فایرفاکس

ویژگی‌ها

حریم‌خصوصی بیشتر

موزیلا مانند شرکت‌های دیگر دسترسی به اطلاعات شخصی شما را نمی‌فروشد. از ابزار‌های حریم‌شخصی تا محافظت در مقابل ردیابی، شما مشخص می‌کنید چه کسی چه چیزی را ببیند.

این‌که فایرفاکس چگونه از حریم‌خصوصی شما محافظت می‌کند در اینجا آورده شده است

آزادی بیشتر

دنباله‌رو بودن سبک ما نیست.به عنوان بخش غیرانتفاعی موزیلا، فایرفاکس رهبر مبارزه برای محافظت از حقوق آنلاین شماست و قهرمانی که به همه سود می‌رساند — نه فقط تعداد کمی.

با فایرفاکس به صورت مستقل مرور کنید