از شبکه‌های بی‌سیم در همسایگی خود نقشه تهیه کنید.

برنامه موزیلا Stumbler، یک پایشگر شبکه‌های بی‌سیم کدباز است که فراداده‌های GPS، شبکه سلولی و بی‌سیم را برای پایگاه‌داده مکانی عمومی ما جمع‌آوری می‌کند.

  1. نصب Mozilla Stumbler

    از Google Play دریافت کنید

    در مورد سرویس‌های مکانی موزیلا بیشتر بدانید و راه‌های بیشتری برای همکاری پیدا کنید.