به @StartMozilla توییت بزنید و ببینید که چطور با دانش فنی خود می‌توانید مشارکت کنید

راه‌های بسیار زیادی برای مشارکت با موزیلا و پشتیبانی از مرورگر آن است. اگر آماده هستید که اولین باگ را اصلاح کنید، به @StartMozilla توییت کنید و به بهترین باگِ مناسب برای شروع مرتبط شوید.

  1. توییت کنید

    من دستم را برای مشارکت با موزیلا بلند میکنم! @StartMozilla به من بگو چطور می‌تونم همکاری کنم و از وب آزاد محافظت کنم.

  2. حساب @startmozilla را در توییتر دنبال کنید