ابزارهای جدید ویرایش پویانمایی را در Developer Tools Challenger آزمایش کنید

هر چقدر بیشتر درباره وب بدانید، راحت‌تر می‌توانید آن را در اختیار خود بگیرید. با آزمایش میزان سواد وب خود از طریق ابزارهای جدید در ویرایش توسعه‌دهندگان فایرفاکس، در وب مشارکت کنید.

ابزارهای توسعه، نیاز به مرورگرِ رومیزیِ ویرایشِ توسعه‌دهندگانِ فایرفاکس را دارد. برای امتحان این چالش، ابتدا ویرایش توسعه‌دهندگان فایرفاکس را دریافت کنید.

Firefox Developer Edition — فارسی

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

Firefox Developer Edition — فارسی

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

حریم شخصی فایرفاکس
  1. برو به چالشگر ابزارهای توسعه‌دهندگان

    مشاهده چالشگر ابزارهای توسعه‌دهندگان

    همکاری کنید

    به گروه مشارکتی Webdev بپیوندید و شروع به همکاری با سایر موزیلایی‌های سراسر دنیا بکنید.