رویدادها

  • 10,554 موزیلایی‌های فعال در سراسر جهان
  • 30 رویدادهای پیش رو در سطح جهان
  • 87 زبان و در حال افزایش در هر اقلیمی از جهان
تاریخ رویداد مکان
Eco Hub, Kolkata, India
摩茲工寮 Mozilla Community Space Taipei, Da-an District, Taiwan
Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 - 70. Cali - Valle del Cauca - Colombia., Cali, Colombia
EEMI, Paris, France
PESIT Bangalore South Campus, Bangalore, India
T-Hub, IIITH, Gachibowli., Hyderabad, India
l'INP-ENSEEIHT, 2 rue Charles Camichel, Toulouse, France
La Sapienza, Rome, Italy
摩茲工寮 Mozilla Community Space Taipei, Da-an District, Taiwan
Universitas Ciputea, Surabaya, Indonesia
Taj M G Road, Bangalore, Bangalore, Bangalore, India
TBD, Kurnool, India
Rafain Palace Hotel & Convention, Foz do Iguaçu, Brazil
摩茲工寮 Mozilla Community Space Taipei, Da-an District, Taiwan
Swecha Office, Gachibowli, Hyderabad, India
TBD, Yamoussoukro, Ivory Coast
TBD, Yamoussoukro, Ghana
ThoughtWorks Office, Gachibowli, Hyderabad, India
IIIT Hyderabad, Hyderabad, India
Thapar Institute of Engineering & Technology, Patiala, India
PSG College of Technology and Sri Krishna College of Engineering, Coimbatore, India
Indore, Indore, India
Les docs de Paris, Paris, France
Pune, Pune, India
Mookhtabar, M'sila, Algeria
TBD, Kaula Lumpur, Malaysia
Swecha Office, Hyderabad, India
TBD, Yamoussoukro, Ivory Coast
TBD, Yamoussoukro, Ivory Coast
Albert Long Hall - Bogazici University, Istanbul, Turkey

دریافت به‌روز رسانی‌های جامعه (به زبان انگلیسی)