رویدادها

  • 10,554 موزیلایی‌های فعال در سراسر جهان
  • 38 رویدادهای پیش رو در سطح جهان
  • 87 زبان و در حال افزایش در هر اقلیمی از جهان
تاریخ رویداد مکان
91SpringBoard, Kormangala, Bangalore., Bangalore, India
Limkokwing University, Gaborone, Botswana
Onine, Berlin, Germany
Ka-66/1, Kuratoli Road, Kuril, Khilkhet, Dhaka 1229, Bangladesh, Dhaka, Bangladesh
Independent University Bangladesh, Dhaka, Bangladesh
Mahindra École Centrale, Hyderabad, India
Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science, Indore, India
摩茲工寮 Mozilla Community Space Taipei, Da-an District, Taiwan
TBD, Mysore, India
Radharaman Group of Institutes, Bhopal, India
Namco Funscape, County Hall, Westminster Bridge Rd, Lambeth, London SE1 7PB, Lambeth, United Kingdom
PROFÉTICA CASA DE LA LECTURA PUEBLA, Puebla, Mexico
SRM University, Chennai, India
91SpringBoard, Kormangala, Bangalore., Bangalore, India
CNF de Reduit, Campus Numérique de la Francophonie, Mauritius
Online, Munich, Germany
ThoughtWorks Hyderabad, Hyderabad, India
Online, Online, Germany
99x Technology, Colombo, Sri Lanka
Centro de Convenções Rebouças, São Paulo, Brazil
Online, Online, Germany
TBD, Hyderabad, India
Mauritius Instititute of Health, Powder Mill, Mauritius
摩茲工寮 Mozilla Community Space Taipei, Da-an District, Taiwan
VIT University, Vellore, India
Vidhyavardhaka College of Engineering, Mysore, India
TBD, Ahmedabad, India
NIT Silchar, Silchar, India
Faculty of Information Technology, Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic
NIT Silchar, Silchar, India
Jaypee University of Engineering and Technology, Guna, India
Globalhagen, Fælledvej 12, 2200 København N, Copenhagen, Denmark
TBD, Colombo, Sri Lanka
Online, Munich, Germany
TBD, Westminster, United Kingdom
TBD, Rosario, Argentina
Wennovation Hub Ibadan, Ibadan, Nigeria
Avenida Las Palmas - Campus Universitario UAP, Cobija, Pando, Bolivia
TBD, Ahmedabad, India
摩茲工寮 Mozilla Community Space Taipei, Da-an District, Taiwan
Daffodil International University, 102 Mirpur Rd, Dhaka 1207, Bangladesh

دریافت به‌روز رسانی‌های جامعه (به زبان انگلیسی)