رویدادها

  • 10,554 موزیلایی‌های فعال در سراسر جهان
  • 17 رویدادهای پیش رو در سطح جهان
  • 87 زبان و در حال افزایش در هر اقلیمی از جهان
تاریخ رویداد مکان
Reps vidyo room, São Paulo, Brazil
Padmavani College for Women, Salem, India
Brac University, Dhaka, Bangladesh
Shri Hk arts College, Ahemedabad, India
SNS College of Technology, Coimbatore, India
Online, Munich, Germany
KiiT University, Bhubaneswar, Bhubaneswar, India
LAFZ LINGUA, Ranchi, India
RGI GROUP OF INSTITUTIONS, Bhopal, India
DTU, New Delhi, New Delhi, India
Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo, Brazil
TBD, TBD, Bangladesh
TBD, Westminster, United Kingdom
Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, India
TBD, Delhi, India
TBD, Kurnool, India
Pride in London Parade route, Westminster, United Kingdom

دریافت به‌روز رسانی‌های جامعه (به زبان انگلیسی)