Wótwórjamy cele nowy internet.

Wuslěźćo někotare z našych nejnowšych inowacijow — wuwitych z wótwórjonymi webtechnologijami a wugótowane, aby internet na pśecej strowy a pśistupny zdźaržali.

Wirtuelna realita na webplatformu pśiźo

Z pomocu WebVR mógu wuwijarje, designery a wuměłce dožywjenja wirtuelneje reality we webje źěliś.

Dalšne informacije

Firefox Quantum za wuwijarje jo wujšeł (a jo malsny!)

Nowa edicija Firefox za wuwijarje ma nowu spěšnučku mašinu, kótaraž jo w Rust programěrowana. Wobstarajśo se ju z inowatiwnymi funkcijami kaž na pś. wobcerk kśidnowego wugótowanja CSS a pytanje za zmólkami we wobłukowych strukturach.

Dalšne informacije

Web wužywaś, aby se graśe změniło

Z mócnymi webtechnologijami, za kótarež Mozilla ruba drogu, donjasu wuwijarje graśa na nowu rowninu.

Cytajśo, což jo nowe

Wuwijanje interneta wěcow

Źěłamy na wótwórjonem wobłuku ze softwary a słužbow interneta wěcow, kótaryž móžo komunikacisku źěru mjazy zwěazanymi rědami wupołniś.

Prědne kšace

Wobglědowak wuwijaś, kótaryž was rozmějo

Pśiduca generacija webnadejźenja jo wobglědowak, kótaryž jo wěcejintuitiwny, wužytnjejšy a wam wótpowědujo.

Dalšne informacije

Wěsćejšu programěrowańsku rěc wunamakaś

Wót Mozilla sponsorowany, zmóžnja Rust, wobglědowaki, systemy a wěcej wó wjele malsnjej a wěsćej wuwjasć.

Póznajśo Rust

Blogi

Cytajśo nejnowše z technologijowych blogow Mozilla.

 • Faster smarter JavaScript debugging in Firefox DevTools

  Hacks

  Script debugging is one of the most powerful and complex productivity features in the web developer toolbox. Done right, it empowers developers to fix bugs quickly and efficiently. The DevTools Debugger team – with help from our tireless developer community – has just landed updates that significantly improve performance and reliability.

  Dalej cytaś
 • Empowering User Privacy and Decentralizing IoT with Mozilla WebThings

  Hacks

  In designing Mozilla WebThings, we have consciously insulated users from servers that could harvest their data, including our own Mozilla servers, by offering an interoperable, decentralized IoT solution. Learn about the user research that informs our project, and how we’ve engineered privacy by design into every aspect of Mozilla WebThings.

  Dalej cytaś
 • TLS 1.0 and 1.1 Removal Update

  Hacks

  As you may have read last year, Safari, Firefox, Edge and Chrome browsers are removing support for TLS 1.0 and 1.1 in March of 2020. That means there’s less than a year to enable TLS 1.2 (and, ideally, 1.3) on your servers, otherwise all major browsers will display error pages, rather than the content your users came to see.

  Dalej cytaś
 • Technical Details on the Recent Firefox Add-on Outage

  Hacks

  Recently, Firefox had an incident in which most add-ons stopped working. This was due to an error on our end: we let one of the certificates used to sign add-ons expire which had the effect of disabling the vast majority of add-ons. Now that we’ve fixed the problem for most users and most people’s add-ons are restored, I wanted to walk through the details of what happened, why, and how we repaired it.

  Dalej cytaś