Wažna změna w Firefox: Separatne profile

Smy namakali wěcej ako jadnu wersiju Firefox na wašom licadle. Musyśo snaź něco cyniś.

Změny

Do togo su se wšykne instalacije Firefox pó standarźe jadnučki profil źělili. Něnto bitujo Firefox separatne profile za kuždu instalaciju Firefox (to instalacije Firefox Nightly, Firefox Beta abo Firefox ESR nastupa). To cyni Firefox stabilny, gaž mjazy instalacijami Firefox na tom samskem licadle pśešaltujośo.

Kak separatne profile funkcioněruju

Firefox składujo informacije na pśikład wó cytańskich znamjenjach, gronidłach a wužywarskich nastajenjach w rěźe datajow, kótarež se profil gronje. Toś ten profil se separatnje wót programowych datajow Firefox składujo.

Co musyśo cyniś?