Firefox za iOS

Pśidajśo Firefox swójomu iPhone, iPad a iPod touch.

Z App Store ześěgnuś

Firefox na swój iOS-rěd pósłaś

Pśizjawśo so pla konta Firefox, aby na wšych z wašych mobilnych rědach pśistup na swóje pśeglědowańske daty měł.

 • Historija
 • Gronidła
 • Wócynjone rejtarki
 • Cytańske znamjenja

Maśo južo konto? Pśizjawiś

Sćo južo pśizjawjony!

Zgóńśo wěcej wó Sync

Synchronizěrujśo pśeglědowańsku historiju Firefox na iOS

Dalšne informacije w App Store

Źaržćo swóje priwatne informacije priwatne

Wěrimy, až waše wósobinske informacije wam słušaju. Firefox za iOS jo napołnjony z funkcijami, aby pomagali, to na toś ten nałog wobchowaś.

 • Historiju wulašowaś

  Wulašujśo swóju pśeglědowańsku historiju, swóje gronidła a wěcej z jadnučkim dotyknjenim. Wubjeŕśo priwatne daty, kótarež cośo wótpóraś, gažkuli musyśo to cyniś.

  Zgóńśo, kak móžośo swóju historiju lašowaś
 • Priwatny modus

  Gaž ten modus jo zaktiwěrowany, njebuźo Firefox za iOS cookieje akceptěrowaś, gronidła se spomnjeś abo sedła nagrawaś, kótarež sćo se woglědał.

  Zgóńśo wěcej wó priwatnem modusu