Wobglědowak Firefox za iOS

Malsnosć, kótaruž trjebaśo. Priwatnosć, kótarejž dowěriśo.

Funkcije

  • Rědy wuměniś ako profi

    Gaž se gibaśo, se Firefox z wami giba. Synchronizěrujśo swóje nejwažnjejše cytanske znamjenja, wócynjone rejtarki, gronidła a historiju mjazy swójimi rědami.

  • Kontrolěrujśo swóju priwatnosć

    Źěliś abo njeźěliś… to cele na was lažy. Firefox waše daty njepśedawa, aby wy z pomocu priwatnego modusa a šćitnych rědow połnu kontrolu nad tym měł, chto wašu pśeglědowańsku historiju wiźi.

  • Buźćo wšogowěźecy

    Z inteligentnymi pytańskimi naraźenjami namakajośo malsnjej, což pytaśo. Pśedpowěsći za pytańske wuraze wam źěło wólažcuju, aby wy za sekundy wótegrona na palece pšašanja namakał.

Wěcej priwatnosći

Hynac ako druge pśedewześa Firefox waše wósobinske daty njepśedawa. Rědy priwatnosći abo slědowański šćit, wy maśo kontrolu nad tym, chto co wiźi.

Tak Firefox wašu priwatnosć šćita

Wěcej wugbaśa

Pójź, internet! Łoni smy wugbaśe Firefox wjelgin pólěpšyli. Firefox móžo něnto malsnjej startowaś, rejtarki wuměniś a boki kulnuś.

Cyńśo wěcej z Firefox