Bjeŕśo swóje rejtarki sobu

Źělśo z Firefox swóje wócynjone rejtarki njepósrědnje z mobilnym telefonom, desktopowym rědom abo tabletom.

Aby se pla swójogo konta Firefox pśizjawił, wužywajśo swóje wócynjone rejtarki mjazy mobilnymi rědami a tabletami.

Wužywajśo teke swóje wócynjone rejtarki mjazy desktopowymi licadłami a tabletami. Pśizjawśo se jadnorje abo załožćo konto Firefox.

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Nałoženje ześěgnuś

Wuwólniśo swój dochad posta

Sćelośo sebje hyšći e-mailowe wótkaze? Sćelśo město togo rejtarki mjazy rědami.

Rědy wuměniś ako profi

Zachopśo něźi pśeglědowaś a cyńśo hynźi dalej.

Bźez wobmyslenjow źěliś

Waše daty su wěste z kontom Firefox.