Mjenjej składowego wužyśa ako Chrome

Jolic waš webwobglědowak pśewjele składa wužywa, pśejźćo k Firefox.

Póspěšćo swójo licadło

Kuždy kompjuterowy program skład za źěłanje trjeba. Gaž se přewjele wužywa, móžo se waš system spómaaaaaaałšyś. Firefox se wó wurownanje procujo - z dosć składom dajo was lasnje pśeglědowas a wóstajijo wam wjele składa wušej, aby wašo licadło wóstało zamožny reagěrowaś.

Njestarajśo se wěcej wó felujucy skład

Chrome až k 1,77x wěcej składa wužywa ako Firefox. Jolic wašo licadło južo ma mało składa k dispoziciji, móžo se wjelgin spómałšyś. Nejnowša wersija Firefox z wěcjeprocesoweju architekturu wam wěcej składa k dispoziciji staja, aby wy mógł swóje nejlubše programy wuwjasć.

Pśeglědujśo malsnjej a priwatnje

Wuslěžćo web malsnjej z priwatnym modusom Firefox. Jano priwatny modus Firefox bitujo slědowański šćit, kótaryž zacytowanjeju wabjenja ze slědowanim z bokow zajźujo. Wucysćenje sedłow groni, až daju seh websedła malsnjej zacytaś.