Wobglědowak Firefox za desktop

Cyńśo wěcej a samo malsnjej.

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Please follow these instructions to install Firefox.

Priwatnosć Firefox

Funkcije

Wěcej priwatnosći

Hynac ako druge pśedewześa Firefox waše wósobinske daty njepśedawa. Rědy priwatnosći abo slědowański šćit, wy maśo kontrolu nad tym, chto co wiźi.

Tak Firefox wašu priwatnosć šćita

Wěcej lichosći

Z wjelkami njewujomy. Firefox k za wše wužytnej organizaciji Mozilla słuša, kótaraž za šćit wašych pšawow online wójujo a se za internet zasajźujo, kótaryž jo wšym wužytny - nic jano někotarym.

Pśeglědujśo njewótwisnje z Firefox