Wam, wašej priwatnosći a wótwórjonemu weboju zawězany

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Please follow these instructions to install Firefox.

Priwatnosć Firefox
Waš Firefox je aktualny. Trjebaśo pomoc za něco?

Z misiju cynjony, kótaraž staja was na prědne městno

Dowěry nejgódnjejše internetne pśedewześe za priwatnosć

Wuslěźćo, což Firefox cyni k dowěry nejgódnjejšemu wobglědowakoju we webje

Funkcioněrujo tak, kaž wy se žycyśo

Wašo wužywanje weba jo jadnorazowe. Firefox zmóžnja wam jen pśiměriś. Wótpórajśo, což njewužywaśo, wobchowajśo, což trjebaśo a stajśo jo jadnorje, źož cośo.

Malsnjejšy pśi tom, což zwětšego cyniśo

Firefox jo se w njewótwisnych pogódnośeńskich a wugbaśowych testach w pśirownanju z drugimi wobglědowakami ”kral malsnosći” pomjenił. Zežaŕśo cas a cyńśo jadnorje pitśku malsnjej ako do togo.

Firefox
392
Opera Next
329
Chrome
326
Internet Explorer 10
182
Opera
147
* Na zakłaźe wuslědkow Tom’s Hardware Web Browser Grand Prix XVI.

Wuslěźćo, což cyni jen k nejmalsnjejšemu Firefox do togo