Wužywajśo Firefox na swójom telefonje a tableśe za iOS abo Android

Firefox jo njetwótwisny mobilny wobglědowak a pśez to, až jen wužywaśo, pódpěraśo misiju Mozilla a napórajośo pśeglědowańske dožywjenje, kótarež jo priwatne a wósobinske.

  1. Pśidajśo Firefox swójim rědam za Android a iOS