Wopytujśo naše nowe wobźěłowańske rědy w Developer Tools Challenger

Šym wěcej wó webje wěsćo, śim lažčej móžośo se jen pśiswójś. Wobźělujśo se na webje a testujśo swóje webznajobnosći z pomocu nowych rědow we wuwijarskej ediciji Firefox.

Wuwijarske rědy pominaju se desktopowy wobglědowak wuwijarskeje edicije Firefox. Ześěgniśo njepjerwjej wuwijarsku ediciju Firefox, nježli až toś ten nadawk wopytajośo.

Firefox Developer Edition — Dolnoserbšćina

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox Developer Edition — Dolnoserbšćina

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox
  1. K Dev Tools Challenger

    Dev Tools Challenger se woglědaś

    Cyńśo sobu

    Buźćo cłonk kupki webwuwijarjow a źěłajśo z drugimi Mozillanarjami z cełego swěta gromaźe.