Buźćo dobrowólnik pla Mozilla!

  • 10.554 aktiwnych Mozillanarjow swětodaloko
  • 39 pśed nami stojecych tšojenjow wokoło zemskeje kule
  • 87 rěcow na kuždem kontinenśe, z pśiběrajuceju tendencu

#IAmAMozillian

Witajśo, som Michael, Mozillanaŕ w Šwicarskej

Som w lěśe 2008 ako młodostny zachopił, korektury za Firefox pśinosowaś. Styri lěta pózdźej som rozsuźił, oficielny reprezentant Mozilla byś a pomagam wót togo casa, šwicarske zgromaźeństwo Mozilla natwariś.

Tuchylu pomagam z:

  • Webmaker
  • Hack-a-thony
  • Localization

Mimo organizěrowanja tšojenjow zgromaźeństwa w Šwicarskej koordiněrujom teke tšojenja w Nimskej a Awstriskej, tak až som jadyn z mało Mozillanarjow, kótarež pomagaju, tšojenja w tśich rozdźělnych krajach na nogi spóraś — w interwalu por mjasecow mjazy nimi.

Mój cel jo něnto, našo globalne zgromaźeństwo pśez lokalizěrowanje (pśełožowanje), programěrowanje a projekty z Webmaker dalej pówětšyś. Jolic maśo zajm, stajśo se ze mnu do zwiska.

Zmakajśo se z wěcej Mozillanarjami

Wobstarajśo se aktualizacije zgromaźeństwa (engelski)