Buźćo dobrowólnik pla Mozilla!

  • 10.554 aktiwnych Mozillanarjow swětodaloko
  • 30 pśed nami stojecych tšojenjow wokoło zemskeje kule
  • 87 rěcow na kuždem kontinenśe, z pśiběrajuceju tendencu

#IAmAMozillian

Witajśo, som Rubén, Mozillanaŕ w Špańskej

Źěłam ze zgromaźeństwom Mozilla wót lěta 2004 gromaźe, z tym až pomagam pśi lokalizaciji websedłow, kwalitnej kontroli, pódpěrje wužywarjow a marketingu zgromaźeństwa. Som teke pomagał, tšojenja w Špańskej organizěrowaś a som nadawki informatiki w špańskem zgromaźeństwje Mozilla wuwjadł.

Tuchylu pomagam z:

  • lokalizaciju Mozilla.org
  • mentorstwowym programom Mozilla Hispano
  • Tšojenja zgromaźeństwa

Zmakajśo se z wěcej Mozillanarjami

Wobstarajśo se aktualizacije zgromaźeństwa (engelski)