Hawdd Cychwyn Arni

Dewin Gosod Cyfrif E-bost

Yn y gorffennol roedd yn rhaid i chi wybod eich gosodiadau IMAP, SMTP, a SSL/TLS. Nawr dim ond darparu eich enw, cyfeiriad e-bost a chyfrinair a bydd dewiniaeth gosod yr e-bost yn gwirio ein cronfa ddata a chanfod y gosodiadau e-bost ar eich cyfer.

Llyfr Cyfeiriadau Un Clic

Mae'r Llyfr Cyfeiriadau Un Clic yn ffordd hawdd a chyflym i ychwanegu pobl i'ch llyfr cyfeiriadau. Ychwanegwch bobl drwy glicio ar yr eicon seren yn y neges rydych wedi ei derbyn. Dau glic a gallwch ychwanegu rhagor o fanylion fel llun, pen-blwydd a manylion cyswllt eraill.

Atgoffa am Atodiad

Mae'r atgoffwr atodiad yn chwilio am y gair atodiad (a geiriau eraill tebyg yn Gymraeg a Saesneg) yng nghorff eich neges ac yn eich atgoffa i ychwanegu'r atodiad cyn clicio Anfon.

Tabiau a Chwilio

Tabiau

Os ydych yn hoffi pori gyda thabiau yn Firefox, byddwch wrth eich bodd gyda thabiau e-byst. Mae tabiau e-byst yn caniatáu i chi lwytho e-byst mewn tabiau gwahanol fel bod modd i chi neidio'n sydyn rhyngddyn nhw. Efallai eich bod yn ymateb i e-bost ac mae angen edrych ar e-bost arall. Mae tabiau e-byst yn caniatáu i chi gadw e-byst lluosog ar agor er mwyn eu gweld i gyd yn hawdd.

Bydd clic dwbl neu bwyso enter ar neges e-bost nawr yn agor neges mewn ffenestr tab newydd. Bydd clic de ar neges neu ffolder yn eu hagor mewn tab yn y cefndir.

Wrth i chi adael Thunderbird, bydd tabiau gweladwy yn cael eu cadw a'u hadfer pan fyddwch yn agor Thunderbird y tro nesaf. Mae hefyd dewislen Tabiau ar y bar offer Tabiau i'ch cynorthwyo i symud rhwng eich Tabiau.

Bar Offer Hidlo Cyflym

Mae'r Bar Offer Hidlo Cyflym yn caniatáu i chi hidlo eich e-byst yn gynt. Cychwynnwch deipio gair yn y blwch chwilio Hidlo Cyflym a bydd y canlyniadau i'w gweld yn syth. Neu gallwch hidlo eich e-byst yn ôl Negesuon Newydd, Tagiau a phobl yn eich Llyfr Cyfeiriadau. Gallwch hefyd "Binio" neu gadw Hidl a'i ddefnyddio ar draws ffolderi lluosog.

Chwilio

Mae'r rhyngwyneb chwilio Thunderbird yn cynnwys offer hidlo a llinell amser i adnabod yr union e-bost rydych yn chwilio amdano. Mae Thunderbird hefyd yn mynegeio eich holl e-byst i'ch cynorthwyo i chwilio'n gynt. Bydd eich canlyniadau chwilio'n cael eu dangos mewn tab fel bod modd i chi symud nôl a blaen i'ch canlyniadau chwilio ac e-byst eraill.

Archif Negeseuon

Os ydych yn meddwl y bydd angen rhyw e-bost yn y dyfodol ond eich bod eisiau ei gadw ar wahân heb ei ddileu, mae modd ei archifo!. Mae archifo’n helpu i chi reoli eich blwch derbyn gan roi eich e-byst i system ffolder archif.

Bydd dewis y botwm Archifo neu bwyso'r fysell ‘A’ yn archifo eich e-byst.

Rheolwr Gweithgaredd

Mae'r Rheolwr Gweithgaredd yn cofnodi holl ryngweithiadau rhwng Thunderbird â'ch darparwr e-byst mewn un man. Dim dyfalu pellach. Dim ond angen edrych mewn un man sydd, i weld popeth sydd wedi digwydd i'ch e-byst.

Cyfaddasu Eich Profiad E-bost

Golwg a Theimlad Thunderbird

Gyda Personas, mae "crwyn" ysgafn yn caniatáu i chi newid golwg a theimlad Thunderbird mewn chwinciad. Mae cannoedd o grwyn ar gael o'r ffilmiau diweddaraf, tirnodau enwog a thatŵau Japanëeg. Gallwch hefyd ddewis o amryw Themâu i roi gwedd wahanol i eiconau amrywiol Thunderbird.

Ffolderi Clyfar

Mae Ffolderi Clyfar yn caniatáu i chi drefnu cyfrifon e-byst lluosog drwy gyfuno ffolderi arbennig fel eich Blwch Derbyn, Anfon neu ffolder Archif. Yn lle mynd i Flwch Derbyn pob un o'ch cyfrifon e-bost, gallwch weld eich holl e-byst mewn un ffolder Derbyn.

Rheolwr Ychwanegion

Gallwch ganfod a gosod ychwanegion o fewn Thunderbird. Does dim angen ymweld â gwefan ychwanegion, dim ond cychwyn y Rheolwr Ychwanegion. Ddim yn siŵr pa ychwanegyn sydd orau i chi? Mae lluniau, disgrifiadau ac argymellion o'r ychwanegion yn eich helpu i ddewis.

Diogelwch ac Amddiffynnwch eich E-bost

Preifatrwydd Cadarn

Mae Thunderbird yn cynnig cefnogaeth i breifatrwydd defnyddwyr a diogelwch delweddau pell. I sicrhau preifatrwydd y defnyddiwr, mae Thunderbird yn rhwystro delweddau pell o fewn negeseuon e-byst rhag agor yn awtomatig.

Diogelwch rhag Twyll

Mae Thunderbird yn eich diogelu rhag ymgais i'ch twyllo a datgelu manylion personol a chyfrinachol drwy awgrymu pan fo neges yn ymgais tebygol i'ch twyllo. Fel ail gam, mae Thunderbird yn eich rhybuddio pan fyddwch yn clicio ar ddolen y mae'n ymddangos ei fod yn eich cymryd i wefan gwahanol i'r un sydd yn URL yn y neges.

Diweddaru Awtomatig

Mae system diweddaru Thunderbird yn gwirio i weld os ydych yn rhedeg y fersiwn diweddaraf ac yn eich hysbysu pan mae diweddariad diogelwch ar gael. Mae'r diweddariadau diogelwch hyn yn fach iawn (200KB - 700KB, fel arfer), gan gynnig dim ond beth sydd ei angen a gwneud y diweddariad yn sydyn i'w lwytho i lawr a'i osod. Mae'r system diweddaru awtomatig yn darparu diweddariadau i Thunderbird ar Windows, Mac a Linux mewn dros 40 o ieithoedd.

Chwalu'r Sbam

Mae offer e-bost sbam poblogaidd Thunderbird wedi ei ddiweddaru i'w cadw ar y blaen. Bydd pob e-bost rydych yn eu derbyn yn mynd drwy hidlau e-bost sbam amgen Thunderbird. Bob tro rydych yn nodi neges fel sbam mae Thunderbird yn "dysgu" hynny ac yn gwella ei hidlo fel eich bod yn treulio mwy o amser yn darllen eich e-byst pwysig. Gall Thunderbird hefyd ddefnyddio hidlau sbam eich darparwr e-bost i gadw sbam o'ch blwch derbyn.

Cod Agored

Yn sail i Thunderbird mae proses ddatblygu sy'n cael ei yrru gan filoedd o ddatblygwyr ac arbenigwyr diogelwch brwdfrydig a phrofiadol, o ar draws y byd i gyd. Mae ein natur agored a'n cymuned o arbenigwyr yn ein cynorthwyo i ddarparu cynnyrch sy'n fwy diogel ac yn cael ei ddiweddaru'n sydyn, wrth ganiatáu i ni gymryd mantais o sganio diogelwch trydydd parti ac offer arfarnu i gynyddu diogelwch ymhellach.