Ynghylch Lightbeam

Sut mae'r ychwanegyn yn gweithio

Mae Lightbeam yn amlygu'r berthynas rhwng y gwefan rydych yn ymweld â nhw a'r trydydd partïon sy'n weithredol ar y tudalennau hynny.

Gan ddefnyddio tri math o ddull cyflwyno rhyngweithiol gwahanol — Graff a Rhestr — mae Lightbeam yn eich galluogi i archwilio trydydd partïon dros amser, gan weld lle maen nhw'n cysylltu â'ch gweithgaredd ar-lein a chynnig ffyrdd i chi ddeall yr olwg unigryw hon o'r we.

Mae'r olwg ragosodedig Graff yn cynnig golwg fyw o bob gwefan rydych yn ymweld â hi a'r holl geisiadau trydydd parti sy'n cael eu gwneud i'ch porwr. Mae'r golwg Graff hefyd yn darparu hidlau mae modd eu haddasu sy'n caniatáu i chi weld yn rhwydd mathau eraill o ddata. Mae'r golwg Rhestr yn darparu mwy o ddewis ar gyfer edrych yn fanylach ar wefannau unigol. Mae dewisiadau'r wefan yn y golwg Rhestr yn caniatáu i chi rwystro gwefannau rhag cysylltu â'ch porwr Firefox, gwylio gwefannau mae gennych ddiddordeb ynddyn nhw neu guddio gwefannau nad ydych am eu gweld.

Mae Lightbeam hefyd yn cynnig panel gwybodaeth sy'n darparu manylion am y wefan rydych wedi ei dewisa'r gwefannau mae edi cysylltu â nhw.

Datblygu Lightbeam

Cychwynnwyd Lightbeam yng Ngorffennaf 2011 fel Collusion, project personol project gan ddatblygwr meddalwedd ym Mozilla, Atul Varma. Wedi ei ysbrydoli gan y llyfr, The Filter Bubble, creodd Atul ychwanegyn arbrofol er mwyn dangos arferion pori a chasglu data ar y we.

Ym mis Chwefror 2012, cyflwynodd Gary Kovacs, Prif Swyddog Gweithredol Mozilla ar y pryd, yr ychwanegyn Collusion mewn cyflwyniad TED (erbyn hyn yn un o'r cyflwyniadau TED sydd wedi eu gwylio amlaf) er mwyn amlygu tracio ar-lein.

Ym mis Medi 2012, ymunodd Mozilla gyda myfyrwyr yn yr Emily Carr University of Art + Design i ddatblygu a gwireddu dull o amlygu'r data ar gyfer yr ychwanegyn. Gyda chefnogaeth y Ford Foundation a'r Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC), mae Collusion wedi ei ail greu fel Lightbeam a'i lansio yn yr hydref yn 2013.

I ddarllen rhagor am y cydweithrediad, ewch i http://research.ecuad.ca/lightbeam

Polisi a'r drafodaeth ehangach am dracio

Ym Mozilla, rydym yn credu y dylai pawb gael yr offer i ddod i benderfyniad am eu preifatrwydd ar-lein a phwy sy'n casglu data arnyn nhw. Gydag ychwanegyn a gweinydd cronfa ddata Lightbeam rydym yn darparu platfform ymchwil cymunedol gwerthfawr (ac agored) sy'n anelu i godi ymwybyddiaeth, annog dadansoddi ac yn y pen draw, achosi newidiadau polisi ym meysydd tracio a phreifatrwydd. Mae Lightbeam yn un cam mewn ymgyrch ehangach gan Mozilla a'i bartneriaid i ddarparu rheolaeth ehangach a thryloywder ar eu data personol i ddefnyddwyr y We.

Dysgu rhagor am dracio ar-lein a phreifatrwydd

Mae'r Mozilla Foundation yn gorff dim-er-elw sy'n hyrwyddo gwerthoedd y we agored i'r byd ehangach. Mae'r gymuned Mozilla yn gweld perthnasedd cynyddol preifatrwydd ar-lein ac mae'n cefnogi nifer o ymdrechion i fynd i'r afael â'r broblem mewn ffyrdd amrywiol. stopwatching.us
www.mozilla.org/dnt/

Fformatau data yn Lightbeam

Ewch i'n dogfennaeth ar Github i ddysgu rhagor am y fformatau ffeil sy'n cael eu defnyddio yn Lightbeam.

Partneriaid Lightbeam

Mae'r Ford Foundation yn gorff nid er elw sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo lles y ddynoliaeth. Maen nhw'n cynnig cefnogaeth i gwmnïau a sefydliadau sydd wedi ymroi i gryfhau gwerthoedd democrataidd, lleihau tlodi ac anghyfiawnder cymdeithasol a hybu cydweithrediad rhyngwladol.

Mae'r Social + Interactive Media (SIM) Centre yn Emily Carr University of Art + Design yn cefnogi ystod eang o brojectau cynllunio a cyfryngol, gan roi mynediad uniongyrchol i feddwl arloesol, sgiliau cynllunio ac arbenigedd ymchwil o fewn un o'r adrannau mwyaf creadigol yn British Columbia.