Taflu Golau ar Bwy sy’n eich Gwylio

Gweld pwy sy’n eich tracio ar-lein

Mae Lightbeam yn ychwanegyn Firefox sy'n defnyddio dull gweledol rhyngweithiol i dangos y gwefannau parti cyntaf a thrydydd parti rydych mewn cyswllt â nhw ar y We. Wrth i chi bori, mae Lightbeam yn amlygu dyfnder llawn y We heddiw, gan gynnwys y darnau sydd ddim mor dryloyw i'r defnyddiwr cyffredin.

Llwythwch Lightbeam ar gyfer Firefox i Lawr Ei estyn o Ychwanegion Mozilla

Sut mae Lightbeam yn Gweithio

Llwytho i lawr a rhedeg ychwanegyn Lightbeam yn eich porwr Firefox.
Bydd Lightbeam yn creu cofnod o ddigwyddiadau ar bob gwefan rydych yn ymweld â nhw a phob gwefan trydydd parti sydd wedi eu chadw'n lleol ar eich porwr.
Mae Lightbeam yn dangos yn weledol y digwyddiadau yma er mwyn amlygu'r cysylltiad rhwng y gwefannau rydych yn ymweld â nhw a thrydydd partïon.
Bydd Lightbeam yn parhau i ychwanegu i'ch graff wrth i chi bori'r We. Gallwch atal Lightbeam ar unrhyw adeg drwy ei anablu neu ei ddadosod. Mae'n hawdd cadw neu ddileu eich data.

Tracio a phreifatrwydd

Nid yw pob tracio'n ddrwg. Mae llawer o wasanaethau'n dibynnu ar ddata defnyddwyr i ddarparu cynnwys perthnasol a gwella eich profiad ar-lein. Ond gall tracio ddigwydd heb i'r defnyddiwr wybod. D'yw hynny ddim yn iawn gan rhai. Chi ddylai benderfynu pryd, sut ac os rydych am rannu eich data pori. Rydym yn ymwybodol o bwysigrwydd tryloywder a'n cenhadaeth ni'n yw i rymuso defnyddwyr — gydag offer a gwybodaeth. Ynghylch Lightbeam »

Gweld eich data

Ar ôl llwytho i lawr a gosod ychwanegyn Lightbeam ar Firefox, bydd yn creu darlun byw o'r gwefannau rydych yn ymweld â nhw a'r holl drydydd partïon sy'n brysur ar y tudalennau hynny.

Dadansoddi eich cysylltiadau

Wrth i'ch darlun dyfu, gallwch gymryd golwg fanylach ar y berthynas rhwng y gwefannau parti cyntaf a thrydydd parti sy'n cael ei gadw yn eich data. Gallwch hefyd ailosod neu gadw eich data ar unrhyw adeg.

Yn cael ei gefnogi gan y Ford Foundation

Mae gwaith y Ford Foundation yn canolbwyntio ar adeiladu ymgyrchoedd ymgysylltu i gynorthwyo pobl i ddeall tracio data ar-lein — y manteision a'r egwyddorion. Dysgu rhagor »