Mae Rhyngrwyd Iach yn Ddiogel a Phreifat

Dim ond os byddwn ni'n gallu ymddiried ynddo fel man diogel bydd y Rhyngrwyd yn aros yn iach – i archwilio, trafod, cysylltu a chreu. Mae ein preifatrwydd a'n diogelwch ar-lein o dan fygythiad parhaus. Ond mae rhywbeth y galwch chi ei wneud amdano: dysgu, diogelu eich hun a chodi eich llais. ‌Mae Rhyngrwyd iach yn dibynnu arnoch chi.

Y Defnyddiwr yn Rheoli: Penderfynu pwy sy'n cael casglu eich data

Dylai fod gennym y gallu i ddewis – yn glir a chyda hyder – pa wybodaeth rydym yn ei rannu gyda pha gwmnïau, a deall y pris fyddwn yn ei dalu wrth wneud hynny.

Ar hyn o bryd, does gennym ni ddim dewis go iawn ar-lein – mae polisïau preifatrwydd yn aml yn hir wyntog ac anodd eu darllen, mae'n anodd deall pa wybodaeth rydym yn ei rannu a phryd, a dyw peidio gwneud ddim yn bosibl.

Beth mae modd i chi ei wneud am y defnyddiwr yn rheoli

 • Rheoli eich apiau

  Gwnewch yn siŵr mai dim ond at y wybodaeth mae nhw eu hangen y mae apiau symudol yn cael mynediad. Rheolwch eich gosodiadau preifatrwydd a lleoliad ar iOS ac Android.

 • Rheoli eich dewisiadau

  Ymgyfarwyddo â'ch gosodiadau. Gallwch reoli eich proffil a'ch dewisiadau ar gyfer hysbysebion Google, Yahoo! a Facebook.

Beth mae Mozilla'n ei wneud am y defnyddiwr yn rheoli

 • Ysgrifennu ein polisi ein hunain

  Ysgrifennu ein polisi preifatrwydd mewn iaith glir a dealladwy.

 • Creu cynnyrch sy'n eich cefnogi

  Dweud a gwneud gyda'n cynnyrch ein hun, gyda nodweddion fel y Botwm Anghofio, a Firefox Focus, ein porwr preifat ar gyfer iOS.

 • Addysgu'r diwydiant

  Annog ac addysgu'r diwydiant am arferion data cynnil.

Diogelwch ar y We: Cloi eich manylion sensitif

Dylai fod gennym ni oll y gallu i ddiogelu ein hunaniaeth ar-lein.

Ar hyn o bryd, mae'n ymddangos ein bod i gyd wedi dioddef ymosodiad gwe yn rhywle, rhywsut. Mae cipio data yn amlygu cyfrineiriau miliynau o bobl, ac weithiau heb ei ddarganfod am rhai blynyddoedd. Mae hyn yn golygu y gall bod eich hunaniaeth chi mewn perygl o gael ei ddwyn heb yn wybod i chi.

Beth mae modd i chi ei wneud am ddiogelwch ar y we

Beth mae Mozilla'n ei wneud am ddiogelwch ar y we

Gwylio gan Lywodraethau

Dylwn oll fod â'r rhyddid i fod yn ni ein hunain — ar-lein ac oddi arno — heb gael ein dilyn, ein barnu a thueddiadau cymdeithasol yn cael ei orfodi arnom.

Fyddech chi ddim am i'r llywodraeth ddilyn eich holl symudiadau o ddydd i ddydd – does dim rheswm y dylen nhw fod yn eich cysgodi ar y Rhyngrwyd. Mae datgeliadau Edward Snowden yn dangos fod hyd yn oed llywodraethau democrataidd yn gallu bod yn llac iawn gyda'ch preifatrwydd.

Beth fedra i wneud am y llywodraeth yn fy ngwylio

Beth mae Mozilla'n ei wneud am y llywodraeth yn fy ngwylio

Eisiau gwybod rhagor?

Rhagor am Breifatrwydd a Diogelwch yn ein Internet Health Report.