Mae Rhyngrwyd iach yn agored ar gyfer arloesedd

Cafodd y Rhyngrwyd ei adeiladu ar y sail y gall unrhyw un ohonom greu'r peth mawr nesaf. Ond er mwyn parhau i greu, dychmygu ac ail-greu ein dyfodol ar-lein, rhaid i flociau adeiladu'r We fod ar agor i bawb. A gyda'n gilydd, mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr fod y polisïau a'r deddfau sy'n rheoli'r blociau hyn yn deg ac yn gweithio. ‌Mae Rhyngrwyd iach wedi ei greu gennych chi.

Cod Agored: Cadw blociau adeiladu'r We'n agored ar gyfer creadigrwydd

Dylai cod agored fod wrth galon y Rhyngrwyd, fel bod modd i ni gyd weld, dilysu a chyfrannu i'w ddyfodol.

Meddalwedd cod agored – technoleg wedi ei adeiladu ar god sy'n agored i'w weld, ei ddefnyddio a'i newid – yw'r peiriant sy'n gyrru cyfran fawr iawn o'r Rhyngrwyd, o weinyddion hyd systemau gweithredu i'r botiaid sy'n estyn eich canlyniadau chwilio. Hwn yw'r seilwaith sy'n gwneud y We yn wir adnodd cyhoeddus: tryloyw, dibynadwy a chydweithredol, fel bo modd i unrhyw un sydd â syniad gyfrannu. Ond fel sy'n debyg i'n strwythur IRL mae'n rhaid rhoi'r sylw a'r adnoddau angenrheidiol i'w gynnal.

Sut fedrwch chi gefnogi cod agored

 • Cyfrannu at broject

  Cyfrannu at broject cod agored cyfredol. Dod yn Mozilliad! Neu ddefnyddio OpenHatch i gydweddu eich sgiliau i broject.

 • Creu rhywbeth newydd

  Ddim yn siŵr lle i gychwyn? Defnyddiwch ein Open Innovation Toolkit.

Sut mae Mozilla yn cefnogi cod agored

 • Cyfranu ar yr ecosystem

  Rydym yn cyfrannu yn uniongyrchol i'r ecosystem cod agored drwy ein cynnyrch, systemau adeiladu, a systemau cefn a thrwy feithrin cymuned drwy'r Mozilla Developer Network.

 • Cynnig cefnogaeth

  Sefydlu MOSS, y rhaglen Mozilla Open Source Support, er mwyn rhoi nôl i'r symudiad o le gawsom ein geni.

Patentau: Adeiladu system sy'n annog arloesi

Dylai ein system patentau weithio gyda ac ar ran arloesi agored, nid yn ei erbyn.

Cafodd patentau eu cynllunio er mwyn annog arloesi. Ond nid yw'r system patent a datblygu meddalwedd yn dod yn eu blaen yn dda iawn. Mae patentau meddalwedd yn aml wedi eu hysgrifennu mor eang fel eu bod yn agored i'w cam ddeall a gall hawliau anghynhwysol fyw am lawer hirach nag oes naturiol y feddalwedd ei hun. Mae hyn i gyd yn creu rhwystrau ac ansicrwydd ar gyfer arloeswyr ac yn agor y drws ar gyfer cyfreithia diddiwedd.

Sut fedrwch chi ddylanwadu ar bolisi patentau

 • Defnyddio meddalwedd cod agored

  Chwilio am feddalwedd cod agored yn lle'r cynnyrch rydych yn eu defnyddio bob dydd. Mae'r dewisiadau i'w gweld yma ac yma.

Sut mae Mozilla yn dylanwadu ar bolisi patentau

Eisiau gwybod rhagor?

Rhagor am Arloegi Agored yn ein Internet Health Report.