Iechyd y Rhyngrwyd

Mae Mozilla ar genhadaeth i gadw'r Rhyngrwyd i dyfu ac yn iach. Ymunwch â ni!

Common Voice

Gadewch i'ch llais gael ei glywed… yn llythrennol

Cyfrannwch i'r llyfrgell llais wedi ei gasglu gan y dyrfa. Adnodd rhad a rhydd, bydd o gymorth i arloeswyr i greu technoleg sydd o fudd —ac sy'n ein deall — ni i gyd.

Recordio ar gyfer Common Voice

Podlediad

Y prif bodlediad ar Iechyd y Rhyngrwyd

Gwrandewch! Rydym yn sgwrsio am bopeth sy'n ymwneud â Iechyd y Rhyngrwyd a sut fedrwch chi ymuno a'r ymgyrch.

Dyma'n podlediadau

Cynhwysiad Digidol

Gadewch i ni syrffio'n well, gyda'n gilydd

Rhagor am Gynhwysiad Digidol

Preifatrwydd y Rhyngrwyd

Mae ymddiriedaeth ar y Rhyngrwyd yn broblem

Cynorthwywch ni i adeiladu Rhyngrwyd mwy diogel

Datganoli

Mae dewis yn beth da

Porwch yn rhydd

Llythrennedd Gwe

Dinasyddion y Rhyngrwyd

Dysgwch ragor am Lythrennedd y We

Adroddiad Iechyd y Rhyngrwyd

Ynghylch Iechyd y Rhyngrwyd

Mae'r Rhyngrwyd wedi derbyn asesiad llawn ac mae'r canlyniadau gennym.

Darllenwch ein Adroddiad Iechyd y Rhyngrwyd