Mae Rhyngrwyd iach angen pob un ohonom

Ym Mozilla, rydym yn gweld y Rhyngrwyd fel yr adnodd byd-eang mwyaf rydym yn ei rannu. Po iachaf yw'r rhyngrwyd, mwyaf o fudd ydyw i bawb. Gall pawb fod yn rhan o gadw'r Rhyngrwyd yn agored, diogel a hygyrch.

Defnyddio eich hawl i breifatrwydd

Nid yw preifatrwydd yn golygu fod gennych rywbeth i'w guddio. Mae'n golygu fod gennych y gallu i ddewis pwy sy'n gwybod lle fyddwch yn mynd a beth rydych yn ei wneud. Mae Mozilla yn darparu offer ac yn brwydro o blaid polisïau sy'n parchu hunaniaeth a data pobl ar draws y Rhyngrwyd.

Darganfod arloesedd agored

Mae pawb yn haeddu'r gallu i greu a chystadlu ar-lein heb dalu am ganiatâd. Gyda safonau agored yn greiddiol i'n cenhadaeth, rydym yn darparu cyfleoedd i bobl arloesi gyda'i gilydd drwy rannu syniadau a chod.

Cynorthwyo i gadw'r We yn nwylo llaweroedd

Pan mae nifer cyfyngedig o gyrff a llywodraethau'n rheoli'r mwyafrif o gynnwys a mynediad ar-lein, mae llif hanfodol syniadau a gwybodaeth yn cael ei rwystro. Rydym yn pleidio rhyngrwyd sy'n perthyn i'r bobl.

Gwneud lle i bawb

Mae ansawdd y Rhyngrwyd yn cael ei adlewyrchu yn amrywiaeth y bobl sy'n gallu cael mynediad iddo a chyfrannu tuag ato. Rydym yn cynhyrchu rhaglenni technoleg, polisi ac ymgyrchu sy'n croesawu pawb ar-lein, beth bynnag yw eu hil, incwm, cenedligrwydd neu rhyw.

Dysgu ac addysgu am y We

Dylai pawb feddu ar sgiliau i ddarllen, ysgrifennu a chyfrannu mewn byd digidol. Mae Mozilla'n darparu rhaglenni technolegol ac addysgol sy'n codi sgiliau pawb ar-lein — fel bod modd iddyn nhw fynd tu hwnt i fod yn ddefnyddiwr i fod yn cyfrannu i ddyfodol y Rhyngrwyd.

Golwg ar y materion dan sylw

Y diweddaraf gan flog Internet Citizen, Mozilla.