Iechyd y Rhyngrwyd

Mae Mozilla ar genhadaeth i'r Rhyngrwyd barhau i dyfu ac i fod yn iach. Ymunwch â ni!

Offer Glanhau Data

Glanhewch eich data

Heriwch y casglu data drwg ac atal pryder am rannu manylion ar-lein. Mewn ychydig o gamau hawdd gallwch fod ar eich ffordd i fod yn iachach ac mewn gwell rheolaeth o'ch deunydd digidol.

Cychwyn arni

Common Voice

Gadewch i'ch llais gael ei glywed… yn llythrennol

Cyfrannwch i'r llyfrgell llais cyntaf wedi ei gasglu gan y dorf. Adnodd rhad a rhydd, bydd o gymorth i arloeswyr i greu technoleg sydd o fudd —ac sy'n ein deall — ni i gyd.

Recordio ar gyfer Common Voice

Podlediad

Y prif bodlediad ar Iechyd y Rhyngrwyd

Gwrandewch! Rydym yn sgwrsio am bopeth sy'n ymwneud â Iechyd y Rhyngrwyd a sut fedrwch chi ymuno a'r ymgyrch.

Dyma'n podlediadau

Llythrennedd Gwe

Dinasyddion y Rhyngrwyd

Dysgwch ragor am Lythrennedd y We

Preifatrwydd y Rhyngrwyd

Mae ymddiriedaeth ar y Rhyngrwyd yn broblem

Cynorthwywch ni i adeiladu Rhyngrwyd mwy diogel

Cynhwysiad Digidol

Gadewch i ni syrffio'n well, gyda'n gilydd

Rhagor am Gynhwysiad Digidol

Bod yn agored

Mae Arloesedd ar gyfer pawb

Cefnogwch y Rhyngrwyd Agored

Adroddiad Iechyd y Rhyngrwyd

Ynghylch Iechyd y Rhyngrwyd

Mae'r Rhyngrwyd wedi derbyn asesiad llawn ac mae'r canlyniadau gennym.

Darllenwch ein Adroddiad Iechyd y Rhyngrwyd