Iechyd y Rhyngrwyd

Mae Mozilla ar genhadaeth i gadw'r Rhyngrwyd i dyfu ac yn iach. Ymunwch â ni!

Niwtraliaeth y Rhyngrwyd

Mae Niwtraliaeth y Rhyngrwyd o dan fygythiad…eto.

Mae amser yn brin. Cynorthwywch i ddiogelu'r rhyngrwyd agored ar gyfer pawb.

Ymunwch

Podlediad

Y prif bodlediad ar Iechyd y Rhyngrwyd

Gwrandewch! Rydym yn sgwrsio am bopeth sy'n ymwneud â Iechyd y Rhyngrwyd a sut fedrwch chi ymuno a'r ymgyrch.

Dyma'n podlediadau

Llythrennedd Gwe

Dinasyddion y Rhyngrwyd

Dysgwch ragor am Lythrennedd y We

Datganoli

Mae dewis yn beth da

Porwch yn rhydd

Bod yn agored

Mae Arloesedd ar gyfer pawb

Cefnogwch y Rhyngrwyd Agored

Preifatrwydd y Rhyngrwyd

Mae ymddiriedaeth ar y Rhyngrwyd yn broblem

Cynorthwywch ni i adeiladu Rhyngrwyd mwy diogel

Adroddiad Iechyd y Rhyngrwyd

Ynghylch Iechyd y Rhyngrwyd

Mae'r Rhyngrwyd wedi derbyn asesiad llawn ac mae'r canlyniadau gennym.

Darllenwch ein Adroddiad Iechyd y Rhyngrwyd