Mozilla

Y Mozilla Leadership Network

Cysylltu Arweinwyr

Mae'r Mozilla Leadership Network yn rwydwaith fyd-eang o arweinwyr amrywiol - o weithredwr ifanc sy'n dysgu llythrennedd gwe i'w chymuned, i'r prif weithredwr sy'n arwain corff byd-eang - fydd yn sicrhau'r don nesaf o fynediad, cynhwysiad a chyfleoedd ar-lein.

Bydd arweinwyr yn y rhwydwaith hwn yn gweithredu gyda'i gilydd i sicrhau:

 • Ystod a siâp agenda'r rhyngrwyd agored
 • Modelu gwerthoedd a ymarfer ‘agored’ mewn sefydliadau, cynnyrch a pholisïau o amgylch y byd.

Sut rydym yn gweithio

Mae'r Mozilla Leadership Network yn cyflawni ei waith dwy ‘hybiau’ thematig, cymunedau o bobl sydd ag arbenigeddau amrywiol, sy'n helpu pobl eraill i adeiladu'r cynhwysedd i hyrwyddo'r Rhyngrwyd agored yn eu maes neu bwnc diddordeb.

Mae ein hybiau cyfredol yn cynnwys:

 • Addysgu. Addysgwyr a llyfrgellwyr sy'n ymrwymedig i drawsnewid addysgu yn ein hoes ddigidol.
 • Gwyddoniaeth. Ymchwilwyr a gwyddonwyr data sy'n ymroddedig i wneud ymchwil ac ymarfer yn fwy agored.
 • Polisi ac Eiriolaeth Rhyngrwyd Unigolion a chyrff sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo materion Rhyngrwyd agored.
 • Llythrennedd Merched a'r We. Trefnwyr cymunedol a rheolwyr uwch sy'n creu cyfleoedd ar gyfer merched i ddatblygu sgiliau gwe.
 • Rhyngrwyd Pethau. Hacwyr a chynllunwyr yn creu deunydd arbrofol heriol am beth all a dylai'r Rhyngrwyd Pethau fod.

Ein Mentrau

Mae'r Mozilla Leadership Network yn hyrwyddo ein hamcanion drwy pum prif menter, sy'n cael eu hadlewyrchu ym mhob hyb:

 • Cwricwla a Hyfforddiant. Rydym yn darparu cwricwla a rhaglenni hyfforddiant agored ac am ddim i gynorthwyo arweinwyr i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i sicrhau'r don nesaf o fynediad, cynhwysiad a chyfleoedd ar-lein. Esiampl: Y Modiwl Hyfforddiant Llythrennedd y We
 • Partneriaethau Rydym yn cychwyn a thyfu partneriaethau sy'n galluogi Mozilla, ein cymuned a'n cynghreiriaid i uchafu eu heffaith. Esiampl: Gigabit Community Fund
 • Galw Ynghyd. Rydym yn dod ag aelodau o'r Mozilla Leadership Network ynghyd, i ddysgu gan ei gilydd, cyfnewid syniadau ac ymuno a'i gilydd. Esiampl: MozFest
 • Aelodaeth. Mae aelodau'n ymuno gan eu bod yn rhannu gweledigaeth Mozilla ac yn aros oherwydd y gymuned amrywiol a'r cyfleoedd datblygiad proffesiynol unigryw cryf mae'r rhwydwaith yn ei greu. Esiampl: Cymrodoriaethau

Darllenwch Strategaeth 2016-2018 y Mozilla Foundation