Mozilla

Prif Faterion Rhyngrwyd Mozilla

Siapio'r Agenda

Mae Mozilla wedi adnabod pum mater rydym yn credu y mae'n rhaid eu datrys ar hyn o bryd, er mwyn adeiladu'r Rhyngrwyd agored rydym ei eisiau:

Preifatrwydd a Diogelwch Ar-lein
Mae pobl yn deall ac yn gallu rheoli sut mae eu data'n cael ei gadw a'i ddefnyddio ar-lein, ac yn ymddiried ei fod yn ddiogel. Yn ogystal â hyn mae cwmnïau a llywodraethau'n gweithio i ddiogelu ein data ac i wella'n perchnogaeth o'n hunaniaeth ddigidol.
Arloesi Agored
Agored yw'r rhagosodiad: mae cod agored a safonau agored yn parhau i fod wrth wraidd y Rhyngrwyd ac yn dylanwadu ar gyrff a chynnyrch, polisïau ac ymarfer diwydiannau. O ganlyniad, gall entrepreneuriaid a defnyddwyr cyffredin y Rhyngrwyd, greu, arloesi a chystadlu ar-lein heb ofyn caniatâd.
Datganoli
Mae'r technolegau a phlatfformau mae pobl yn eu defnyddio bob dydd yn rhyngweithredol ac yn seiliedig ar safonau agored. Mae pobl yn disgwyl ac yn mynnu systemau sy'n llifo'n rhwydd ac yn trosglwyddo gwybodaeth a chynnwys.
Llythrenedd Gwe
Mae gan bobl y sgiliau i ddarllen, ysgrifennu a chymryd rhan yn y byd digidol. Gyda'i gilydd mae'r dinasyddion digidol gwybodus hyn yn symud tu hwnt i fod yn defnyddio cynnwys i fod yn creu, siapio ac amddiffyn y we.
Cynhwysiad Digidol
Mae pobl ymhob man yn gallu cael mynediad a'r cyfle i gymryd rhan i adeiladu’r Rhyngrwyd cyfan. O ganlyniad, mae gan bawb ar y Rhyngrwyd y cyfle i gael mynediad a chyfle i siapio ein byd digidol. Mae'r Rhyngrwyd yn adlewyrchu amrywiaeth y bobl sy'n ei ddefnyddio.

Bydd Mozilla a'i gynghreiriaid yn amlygu'r materion hyn drwy fod yn llais cyhoeddus cynyddol, yn gwau'r materion hyn drwy ein gwaith arwain ac eiriolaeth ac yn adeiladu technolegau sy'n cadarnhau ein safbwynt.

Darllenwch Strategaeth 2016-2018 y Mozilla Foundation