Mozilla

Eiriolaeth Mozilla

Crynhoi dinasyddion i ddiogelu'r Rhyngrwyd agored

Mae peiriant eiriolaeth Mozilla'n gweithio gyda chynghreiriaid i dyfu corff o ddegau o filiynau o bobl, sy'n ymwybodol o faterion sy'n hanfodol i ddyfodol i Ryngrwyd agored ac sy'n barod i weithredu i gefnogi hawliau dinasyddion y we.

Rydym yn ymrwymedig i adeiladu byd lle:

  • Mae pobl yn gwneud dewisiadau mwy ymwybodol i adeiladu a diogelu'r Rhyngrwyd agored
  • Mae cwmnïau a llywodraethau'n creu cynnyrch, polisïau a deddfau i gefnogi'r Rhyngrwyd agored oherwydd y pwysau cyhoeddus i wneud hynny

Sut rydym yn gweithio: Canolbwyntio ar ddyfnder a maint

Mae dull eiriolaeth Mozilla'n cynnwys maint a dyfnder, a dyfnder a maint er mwyn cyfarch yn gyfan yr amrywiaeth o faterion rydym yn gweithio arnyn nhw.

Mae'r dull hwn yn galluogi Mozilla ar yr un pryd, i adeiladu ein gallu i grynhoi miliynau o bobl yn sydyn ac i gynyddu ein gallu trefniadol o fewn cymunedau lleol, fydd yn ei gwneud yn bosibl i ennill ar y materion hyn yn y tymor hir.

Rydym hefyd yn gwthio ein hunain i fod yn rhagweithiol — gosod pwnc a thôn y drafodaeth ac yn hyrwyddo atebion — yn ogystal â bod yn ymateb i ddigwyddiadau cyfredol neu bolisïau anaddas, yn ôl yr angen.

Ein mentrau

Mae Peiriant Eiriolaeth Mozilla'n cynnwys pum prif fenter:

  • Ymgyrchoedd. Mae ein hymgyrchoedd yn cynyddu llais cyfun cymuned Mozilla, er mwyn ymateb i faterion rydym yn credu bod angen rhoi sylw iddyn nhw ar hyn o bryd i adeiladu'r Rhyngrwyd agored rydym ei eisiau. Esiampl: Amgryptio
  • Ar-lein. Yn naturiol, mae calon yr ymgyrch i ddiogelu'r Rhyngrwyd agored yn curo ar y we. Rydym yn meithrin cymuned ar-lein gref gyda thuedd tuag at weithredu, a gyrru ymgyrchoedd digidol torfol yn gefn i'n hymgyrchoedd.
  • Y Cyfryngau. Rydym yn adrodd straeon creadigol a difyr sy'n dod a'r heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu’r Rhyngrwyd agored yn fyw, ac i'r prif lif.
  • Maes. Rydym yn cysylltu, cefnogi ac amlygu gwaith technolegwyr, arbenigwyr polisi, artistiaid ac ymgyrchwyr sy'n ymroddedig i siapio a gyrru ymgyrchoedd Mozilla.
  • Isadeiledd a rhwydweithiau. Y sail sy'n cynnal ac yn gyrru ein gwaith eiriolaeth, drwy ddwyn ynghyd pobl, cyrff a thechnoleg anhygoel, i yrru ein hymgyrchoedd a'r symudiad ehangach. Esiampl: Open Web Fellows

Darllenwch Strategaeth 2016-2018 y Mozilla Foundation