Newid Pwysig yn Firefox: Proffiliau Penodol

Rydym wedi canfod eich bod wedi gosod ac agor hen fersiwn o Firefox ar eich cyfrifiadur. Bosib eich bod angen newid hynny.

Beth sydd wedi Newid

Ynghynt, roedd pob gosodiad Firefox yn rhannu proffil unigol drwy ragosodiad. Nawr mae Firefox yn darparu proffiliau penodol ar gyfer pob gosodiad Firefox (mae hyn yn cynnwys gosodiadau Firefox Nightly, Firefox Beta, neu Firefox ESR). Bydd hyn yn gwneud Firefox yn fwy cadarn wrth newid rhwng gosodiadau Firefox ar yr un cyfrifiadur.

Sut mae Proffiliau Penodol yn Gweithio

Mae Firefox yn cadw manylion fel nodau tudalen, cyfrineiriau a dewisiadau defnyddwyr mewn set o ffeiliau o'r enw proffil. Mae'r proffil hwn yn cael ei gadw mewn lleoliad ar wahân i weddill ffeiliau rhaglen Firefox.

Beth Sydd Angen i Chi ei Wneud