Firefox

Pori Ymwybodol o Leoliad

Mae Firefox yn gallu dweud lle mae eich lleoliad fel bod modd i chi gael gwybodaeth sy'n fwy perthnasol a defnyddiol. Mae'n gwneud y We'n fwy clyfar – ac wedi ei wneud mewn ffordd sy'n parchu eich preifatrwydd. Rhowch gynnig arni!

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Pori'n Ymwybodol o Leoliad?

Mae gwefannau sy'n defnyddio pori'n ymwybodol o leoliad yn gofyn i gi lle rydych er mwyn dod â gwybodaeth fwy perthnasol i chi neu i arbed amser i chi wrth chwilio. Dywedwch eich bod yn chwilio am fwyty pizza yn eich ardal. Bydd gwefan yn gallu gofyn i chi rannu eich lleoliad fel bod chwilio am “pizza” yn cynhyrchu'r ateb rydych ynn chwilio amdano... does dim angen rhagor o wybodaeth na theipio pellach.

Neu os ydych yn edrych ar gyfarwyddiadau ar sut i fynd i rywle, bydd y wefan yn gwybod lle rydych yn cychwyn ohono felly dim ond angen nodi i le sydd angen ei wneud.

Mae'r gwasanaeth yn un cwbl ddewisol – nid yw Firefox yn rhannu eich lleoliad heb eich caniatâd – ac mae'n cael ei wneud gyda'r gofal mwyaf am eich preifatrwydd. Ac, fel pob elfen o Firefox, mae'n cael ei greu gan ddefnyddio safonau agored fel bod datblygwyr gwe'n gallu ei fabwysiadu'n hawdd.

Sut mae'n gweithio?

Pan fyddwch yn mynd i wefan sy'n ymwybodol o leoliad, bydd Firefox yn gofyn i chi os ydych am rannu eich lleoliad.

Os ydych yn cytuno, bydd Firefox yn casglu gwybodaeth am bwyntiau mynediad diwifr a chyfeiriad IP eich cyfrifiadur. Bydd Firefox wedyn yn anfon y wybodaeth yma i'r darparwr gwasanaeth geoleoliad rhagosodedig, Google Location Services, i gael amcan o'ch lleoliad. Bydd yr amcan o'ch lleoliad yma'n cael ei rannu gyda'r wefan sy'n gofyn.

Os nad ydych am wneud hyn, fydd Firefox yn gwneud dim.

Pa mor gywir yw'r amcangyfrifon?

Mae cywirdeb yn amrywio o le i le. Mewn rhai llefydd gall ein darparwyr gwasanaeth ddarparu lleoliad o fewn metr neu ddau. Ond mewn llefydd eraill gall fod yn llawer mwy na hynny. Amcangyfrifon yw'r holl leoliadau sy'n cael eu darparu gan ein darparwyr gwasanaeth ac nid ydym yn gwarantu'r amcangyfrifon. Peidiwch defnyddio'r wybodaeth yma mewn argyfwng. Defnyddiwch eich synnwyr cyffredin.

Pa wybodaeth sy'n cael ei anfon, ac i bwy? Sut fydd fy ngwybodaeth yn cael ei ddiogelu?

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni, ac ni fydd Firefox yn rhannu eich lleoliad heb eich caniatâd. Pan fyddwch yn ymweld â thudalen sy'n gofyn am eich manylion, byddwn yn gofyn i chi cyn bod unrhyw wybodaeth yn cael ei rannu gyda'r wefan sy'n gofyn a gyda'r darparwr trydydd parti.

Drwy ragosodiad mae Firefox yn defnyddio Google Location Services i bennu eich lleoliad rwy anfon:

 • gyfeiriad IP eich cyfrifiadur,
 • gwybodaeth am bwyntiau cysylltu diwifr lleol ac
 • enw cleient ar hap, sy'n cael ei ddynodi gan Google, sy'n dod i ben bob pythefnos.

Am ddisgrifiad llawn o'r wybodaeth sy'n cael ei gasglu a'i ddefnyddio gan Firefox, gw. Hysbysiad Polisi Firefox.

Bydd Google Location Services yn dychwelyd amcan o'ch lleoliad (e.e., hydred a lledred). Am ddisgrifiad llawn o'r wybodaeth sy'n cael ei gasglu a'i ddefnyddio gan Google gw. Polisi Preifatrwydd Google.

Mae'r wybodaeth yn cael ei drosglwyddo dros gysylltiad wedi ei amgryptio er mwyn diogelu eich preifatrwydd. Unwaith i Firefox dderbyn eich data lleoliad, mae'n ei drosglwyddo i'r wefan sy'n gofyn amdano. Ni fydd enw na lleoliad y wefan rydych arni nag unrhyw gwcis yn cael eu rhannu gyda Google Location Services.

Ni fydd Mozilla na Google yn defnyddio'r wybodaeth sydd wedi ei gaglu gan Google Location Services i'ch adnabod chi nag i ysbio arnoch chi.

Am wybodaeth ar beth mae'r wefan sy'n gofyn, yn gwneud gyda'ch gwybodaeth lleoliad, ewch i bolisi preifatrwydd y wefan honno.

Am wybodaeth am eich preifatrwydd, dylech hefyd ddarllen:

Ydw i'n cael fy nilyn wrth bori'r We?

Na. Dim ond pan fydd gwefan yn gofyn y bydd Firefox yn gofyn am leoliad, a bydd yn rhannu eich lleoliad dim ond pan fydd y defnyddiwr wedi cytuno. Nid yw Firefox yn dilyn na cofio eich lleoliad wrth i chi bori.

Sut fydda i'n dadwneud caniatáu?

Os ydych wedi rhoi caniatâd i Firefox rannu eich lleoliad i wefan ac yn newid eich meddwl, mae modd atal eich caniatâd yn hawdd. Dyma sut mae gwneud:

 • Ewch i'r wefan rydych wedi rhoi'r caniatâd iddi
 • Ewch i ddewislen Offer, yna dewis Gwybodaeth Tudalen
 • Dewiswch dab Caniatâd
 • Newidiwch y dewis ar gyfer Rhannu Lleoliad

Sut i ddiffodd Pori Ymwybodol o Leoliad yn barhaol?

Mae Pori Ymwybodol o Leoliad yn ddewisol yn Firefox. Ni fydd gwybodaeth yn cael ei anfon heb eich caniatâd. Os hoffech chi analluogi'r nodwedd yn llwyr, dilynwch y camau canlynol:

 • Yn y bar URL, teipiwch about:config
 • Teipiwch geo.enabled
 • Clic dwbl i'r dewis geo.enabled
 • Mae Pori Ymwybodol o Leoliad wedi ei analluogi

Sut fedra i ychwanegu Geoleoliad i fy ngwefan?

Mae modd integreiddio cefnogaeth ar gyfer Geoleoliad i'ch gwasanaeth drwy ddilyn y cyfarwyddiadau yn y Mozilla Developer Center.