Rydym ni'n creu Firefox. Crëwch chi yr un i chi.

Eich hoff nodweddion. Preifatrwydd i ymddiried ynddo. Ein Firefox Android mwyaf hyblyg erioed.

Anfonwch Firefox i'ch ffôn neu dabled

Estynnwch o Google Play

Yn unigryw i chi

Dim ond Firefox Android sy'n cynnig gymaint o ffyrdd o wneud
eich profiad o bori'r we yn unigryw i chi.

Rhannu mwy effeithiol

Y ffordd mwyaf ymaddasol o rannu unrhyw beth, bydd Rhannu Cyflym yn cofio'r apiau wnaethoch chi eu defnyddio'n ddiweddar i gyfathrebu'n effeithiol.

Gweld sut mae'n gweithio
Share anything from the Web, using your favorite social sharing apps, directly from within Firefox for Android.
Share anything from the Web, using your favorite social sharing apps, directly from within Firefox for Android.

Eich ffefrynnau, blaen a chanol

Cyfaddaswch eich panel Cartref gydag unrhyw gynnwys Gwe a mynediad at eich hoff lif — fel Instagram a Pocket Hits — yn syth.

Gweld sut mae'n gweithio
Add your favorite feeds, like Instagram, to your Firefox for Android home panel for instant access. Add Pocket Hits to keep your saved articles and blog posts at your fingertips. You can even add 101 Cookbooks and other feeds — whatever it is that you use most.
Add your favorite feeds, like Instagram, to your Firefox for Android home panel for instant access.

Ychydig yn fwy personol

Dangos eich panel Cartref mewn unrhyw drefn, ychwanegu, cuddio neu eu dileu, er mwyn cadw'ch ffefrynnau'n agos.

Dysgu rhagor
After adding content to your home panel, you can customize things further by choosing how the content is displayed.
After adding content to your home panel, you can customize things further by choosing how the content is displayed.

Darllen a chadw erthyglau'n rhwydd

Mwynhau profiad darllen gwell gyda'r Golwg Darllenydd a'r Rhestr Ddarllen. Cael mynediad i'ch erthyglau cadw hyd yn oed pan nad ydych ar-lein.

Dysgu rhagor am y Rhestr Ddarllen
Dysgu rhagor am y Golwg Darllen
Enjoy a more pleasant reading experience with Reader View and Reading List.
Enjoy a more pleasant reading experience with Reader View and Reading List.

Newid eich iaith

Newidiwch iaith eich porwr yn sydyn a hawdd, heb orfod newid y gosodiadau ar eich dyfais gyfan nac ailgychwyn eich porwr.

Dysgu rhagor
Change the display language in Firefox for Android without changing your phone’s language settings.
Change the display language in Firefox for Android without changing your phone’s language settings.

Defnyddio'r sgrin fawr

Anfonwch fideo a chynnwys Gwe o'ch ffôn clyfar neu dabled i unrhyw deledu sydd â'r gallu i ffrydio cynnwys.

Dysgu rhagor
Send video content from Firefox for Android to any TV with supported streaming capabilities. Tap the screencast icon in the lower left corner of a video to begin playing it on your TV. Watch the content from your phone on your big screen TV.
Send video content from Firefox for Android to any TV with supported streaming capabilities.

Cadw eich preifat yn breifat

Rydym yn credu fod eich manylion personol yn perthyn i chi. Mae Firefox Android yn llawn nodweddion sy'n ei gadw felly.

 • Pori Preifat gyda
  Diogelwch Rhag Tracio

  Porwch heb fod eich hanes, chwilio na'ch cwcis yn cael eu cadw a rhwystro trydydd parti cudd rhag eich dilyn ar draws y we.

  Dysgu rhagor am Bori Preifat
 • Clirio'r hanes

  Dileu eich hanes pori, cyfrineiriau a rhagor mewn un tap. Dewis y data preifat rydych am ei dynnu, pan fydd angen.

  Dysgu sut i glirio eich hanes
 • Pori gwestai

  Rhannwch eich porwr gyda ffrindiau a theulu heb boeni y byddwch yn gweld gweithgarwch ar-lein eich gilydd.

  Dysgu sut i rannu eich porwr

Peidio gadael cartref heb fod mewn Sync

Ewch â'ch cyfrineiriau, nodau tudalen, tabiau agored a rhagor gyda chi i bob man. Defnyddiwch Sync ar eich ffôn symudol neu dabled i gael mynediad at beth bynnag sydd ei angen ar eich bwrdd gwaith — ac fel arall — heb orfod cofio URLau.

Dysgu rhagor am Sync

Dewis Firefox