Llofnodwch yr adduned a chefnogi amgryptiad cryf.

Drwy ddefnyddio amgryptio rydym yn cadw ein manylion personol yn ddiogel a phreifat. Ymunwch â ni yn yr ymdrech i'w ddiogelu.

  1. Byddwch yn bencampwr amgryptio

    Addunedu

    Dysgwch ragor am amgryptiad, pam mae'n hanfodol a pham mae angen ei ddiogelu.