Gwirfoddoli gyda Mozilla!

  • 10,554 Mozilliaid gweithgar ar draws y byd
  • 28 digwyddiadau o amgylch y byd
  • 87 cynnydd nifer yr ieithoedd, ar bob cyfandir

#IAmAMozillian

Helo, fi yw Shreyas, Mozilliad yn yr India

Rwy'n Uwch Fentor Webmaker ac yn frwdfrydig iawn am adeiladu gwe fwy agored. Rwyf wrth fy modd yn dod a fy nghymuned at ei gilydd - p'un ai drwy gynnal MozCafe, cyfleoedd addysgu neu ddod at ein gilydd i siarad am brojectau.

Ar hyn o bryd, rwy'n cynorthwyo gyda:

  • KidZilla
  • MozCafes
  • Maker Party
  • Digwyddiadau cymunedol

Un o'r pethau rwy'n fwyaf balch amdano yn fy amser fel Mozilliad yw'r project “Kidzilla,” project nes i gychwyn i addysgu myfyrwyr llai breintiedig am hanfodion cyfrifiaduron a'r Rhyngrwyd.

Rwyf hefyd yn awdur brwd — os ydych yn gweithio ym maes cyfathrebu, croeso i chi gysylltu. Byddwn wrth fy modd yn gweithio ar rywbeth. Ac os oes gennych awydd siarad am Webmaker ac addysgu, dwi ar gael.

Dewch i gyfarfod â rhagor o Fozilliaid

Derbyn diweddariadau gan y gymuned (Saesneg)