Gwirfoddoli gyda Mozilla!

  • 10,554 Mozilliaid gweithgar ar draws y byd
  • 34 digwyddiadau o amgylch y byd
  • 87 cynnydd nifer yr ieithoedd, ar bob cyfandir

#IAmAMozillian

Helo, fi yw Michael, Mozilliad yn y Swistir

Nes i ddechrau cyfrannu cywiriadau Firefox yn fy arddegau nôl yn 2008. Pedair blynedd yn ddiweddarach nes i benderfynu cefnogi Mozilla'n swyddogol a dod yn Gynrychiolydd Mozilla ac rwyf wedi bod yn cefnogi Mozilla'r Swistir byth ers hynny.

Ar hyn o bryd, rwy'n cynorthwyo gyda:

  • Webmaker
  • Hac-a-thonau
  • Localization

Yn ogystal â threfnu digwyddiadau cymunedol yn y Swistir, rwyf wedi trefnu digwyddiadau yn yr Almaen ac Awstria, gan fy ngwneud yn un o'r Mozilliaid prin i drefnu digwyddiadau mewn tair gwlad ar wahân - y cyfan o fewn ychydig fisoedd i'w gilydd.

Fy nod nawr yw cadw i dyfu ein cymuned fyd eang drwy brojectau lleoleiddio (cyfieithu), hacio a Webmaker. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch.

Dewch i gyfarfod â rhagor o Fozilliaid

Derbyn diweddariadau gan y gymuned (Saesneg)