Gwirfoddoli gyda Mozilla!

  • 10,554 Mozilliaid gweithgar ar draws y byd
  • 41 digwyddiadau o amgylch y byd
  • 87 cynnydd nifer yr ieithoedd, ar bob cyfandir

#IAmAMozillian

Helo, fi yw Faye, rwy'n Fozilliad yn y Philipinau

Es i i fy nigwyddiad Mozilla cyntaf yn 2011 a ches fy ysbrydoli i wneud rhagor gan yr holl bobl anhygoel nes i gyfarfod â nhw a dod i'w hadnabod. Erbyn hyn, fi yw Rheolwr Cymuned Philipinau Mozilla.

Ar hyn o bryd, rwy'n cynorthwyo gyda:

  • Webmaker
  • WoMoz
  • Cenhadon Myfyrwyr Mozilla
  • Adeiladu Cymuned

Rwyf wrth fy modd yn trefnu digwyddiadau cymunedol lleol Webmaker a WoMoz (Merched ym Mozilla) lle gallaf hyfforddi eraill a'u helpu i ddatblygu ei sgiliau. Rwyf hefyd yn helpu gyda rhaglen Cenhadol Myfyrwyr Mozilla ac Adeiladu Cymuned.

Fy hoff beth o fod yn Fozilliad yw'r gymuned ryngwladol. Rwy'n hoffi meddwl amdanom fel “teulu” lle gallwn dderbyn ein gilydd yn agored a gallu dweud ein dweud wrth gydweithio.

Dewch i gyfarfod â rhagor o Fozilliaid

Derbyn diweddariadau gan y gymuned (Saesneg)