Prohlášení o ochraně osobních údajů Firefox

Ve společnosti Mozilla věříme, že ochrana osobních údajů je základem pro zdravý internet.

Proto vytváříme Firefox a veškeré naše produkty tak, abyste měli větší kontrolu nad informacemi, které sdílíte online, a informacemi, které sdílíte s námi. Snažíme se shromažďovat pouze to, co potřebujeme ke zlepšení Firefoxu pro každého.

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jaké údaje Firefox sdílí, a představíme vám nastavení, která jich umožní sdílet ještě méně. Rovněž dodržujeme postupy stanovené v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Mozilla ohledně získávání vašich informací shromážděných z Firefoxu, zacházení s nimi a jejich sdílení.

Dle výchozího nastavení Firefox sdílí údaje pro:

Zvýšení výkonu a stability pro uživatele na celém světě

 • Údaje o interakci: Firefox nám zasílá data o vaší interakci s Firefoxem (jako jsou počet otevřených panelů, počet navštívených webových stránek, počet a typ nainstalovaných doplňků ve Firefoxu a délka relace) a s funkcemi Firefoxu nabízenými společností Mozilla nebo našimi partnery (jako jsou interakce s funkcemi vyhledávání ve Firefoxu a s odkazy na vyhledávané partnery).

 • Technické údaje: Firefox nám zasílá údaje o vaší verzi a jazyce Firefoxu; operačním systému zařízení a konfiguraci hardwaru; paměti, základní informace o pádech a chybách; výsledku automatizovaných procesů, jako jsou aktualizace, bezpečné procházení a aktivace. Když nám Firefox zasílá údaje, dočasně se v protokolu našeho serveru shromažďuje vaše adresa IP.

Přečtěte si dokumentaci o telemetrii pro stolní počítače, Android, nebo iOS nebo si přečtěte, jak zrušit volbu shromažďování dat pro stolní počítače a mobil.

Vyhledávání

Vyhledávání můžete provádět přímo z několika míst ve Firefoxu, včetně lišty Awesome Bar, vyhledávací lišty nebo na nové kartě. Získáváme data o tom, jak s vyhledáváním ve Firefoxu pracujete, stejně jako o počtech vyhledávání, které požadujete od našich partnerů pro vyhledávání.

 • Údaje o umístění: Firefox využívá vaši IP adresu pro navrhování relevantního obsahu podle vaší země. Další informace.

 • Dotazy vyhledávání: Dle výchozího nastavení Firefox odesílá dotazy vyhledávání vašemu poskytovateli vyhledávání, aby vám pomohl najít běžné fráze, které ostatní lidé vyhledávali, a vylepšil tak vaše zkušenost s vyhledávání, pokud váš vybraný poskytovatel vyhledávání podporuje návrhy vyhledávání. Podrobnější informace včetně postupu deaktivace této funkce. Odkazy na naše výchozí poskytovatele vyhledávání jsou následující:

 • Google

 • Microsoft (Bing)

 • Pokud aktivujete funkci „Vylepšit zkušenosti s Firefox Suggest“, vaše dotazy vyhledávání můžeme dostat také my a naši partneři. Podrobnější informace níže.

Zvýšení bezpečnosti pro uživatele všude na světě

Služba dat webové stránky do resolveru DNS: V případě některých uživatelů Firefoxu Firefox směřuje požadavky DNS do služby resolveru, která souhlasila s přísnými zásadami ochrany osobních údajů pro resolvery společnosti Mozilla. To zabezpečuje dodatečnou ochranu před úniky osobních údajů do místních sítí, stejně jako obranu proti některým útokům na zabezpečení DNS. Systémové protokoly vašich požadavků DNS se odstraňují ze služby do 24 hodin a používají se pouze pro účely rozlišení DNS. Podrobnější informace nebo viz naše výchozí poskytovatele služby resolveru DNS níže:

Technické údaje pro aktualizace: Verze Firefoxu pro stolní počítače pravidelně kontrolují aktualizace prohlížeče připojením se k serverům společnosti Mozilla. Informace o vaší verzi Firefoxu, jazyce a operačním systému zařízení se použijí pro aplikaci správné aktualizace. Mobilní verze Firefoxu se mohou připojovat k jiné službě, pokud jste ji použili ke stažení a instalaci Firefoxu. Další informace.

Technické údaje pro seznam blokovaných doplňků: Firefox pro stolní počítač a systém Android se pravidelně připojuje ke společnosti Mozilla, aby vás i ostatní chránil před škodlivými doplňky. Informace o vaší verzi a jazyce Firefoxu, o operačním systému zařízení, stejně jako seznam nainstalovaných doplňků jsou nezbytné pro aplikaci a aktualizaci seznamu blokovaných doplňků. Další informace.

Údaje o webové stránce a technické údaje pro službu SafeBrowsing společnosti Google: Jako pomůcku pro ochranu před stažením škodlivých souborů Firefox zasílá základní informace o nerozpoznaných stahovaných souborech do služby SafeBrowsing společnosti Google, a to včetně názvu souboru a adresy URL, z níž byl stažen. Získejte podrobnější informace nebo si přečtěte Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google. Zrušení této volby zabrání Firefoxu v tom, aby vás varoval před potenciálně nelegálními či škodlivými webovými stránkami či stahovanými soubory.

Údaje o webové stránce a technické údaje pro certifikační autority: Pokud navštívíte zabezpečenou webovou stránku (obvykle označenou adresou URL začínající na „HTTPS“), Firefox ověří certifikát webové stránky. To může být spojeno s tím, že Firefox zašle určité informace o webové stránce certifikační autoritě uvedené na příslušné webové stránce. Zrušením této volby riskujete zachycení vašich osobních informací. Další informace.

Zasílání hlášení o pádech

Dle výchozího nastavení u verzí Firefoxu pro stolní počítač vás požádáme o sdílení podrobnějších informací o pádech společnosti Mozilla, nicméně vždy máte možnost to odmítnout.

 • Citlivé údaje: Hlášení o pádech zahrnují „dump soubor“ s obsahem pamětí Firefoxu v okamžiku pádu, který může obsahovat data, které vás identifikují nebo jsou pro vás jinak citlivá.

 • Údaje o webové stránce: Hlášení o pádech zahrnují aktivní URL adresu v okamžiku pádu.

 • Technické údaje: Hlášení o pádu zahrnuje data o tom, proč Firefox spadl, jakož i stav paměti zařízení a provádění během pádu.

Úplnou dokumentaci si přečtěte zde.

Měření a podpora našeho marketingu

 • Údaje o kampaních a doporučeních: Tyto údaje společnosti Mozilla pomáhají pochopit efektivitu našich marketingových kampaní.

  U stolních počítačů: Firefox dle výchozího nastavení zasílá společnosti Mozilla údaje o HTTP, které mohou být součástí instalačního souboru Firefoxu. To nám umožňuje stanovit doménu webové stránky nebo (případné) reklamní kampaně, která vás odkázala na naši stránku stahování. Přečtěte si dokumentaci nebo před instalací zrušte volbu.

  U mobilních telefonů: Firefox dle výchozího nastavení zasílá mobilní kampaně společnosti Adjust, našemu dodavateli analýz, který má své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Údaje o mobilních kampaních zahrnují ID reklamy Google nebo ID systému Android, adresu IP, časovou značku, zemi, jazyk/nastavení místního prostředí, operační systém a verzi aplikace. Přečtěte si dokumentaci.

Firefox Suggest a Top Pick

Mozilla vyvíjí novou funkci, která nám pomáhá poskytovat vám lepší informace s vynaložením menší námahy. Nazývá se Firefox Suggest a její raná verze je momentálně k dispozici uživatelům ve Spojených státech amerických. Dle výchozího nastavení vám funkce Firefox Suggest zobrazuje doporučený nebo sponzorovaný obsah na základě místních dat uložených ve vašem vlastním počítači, jako jsou webové stránky z vaší historie procházení, záložky a otevřené karty.

 • Stránky, které navštívíte: Firefox informuje společnost Mozilla o tom, na která doporučení kliknete a která odmítnete, a společnost Mozilla může tato data sdílet se svými partnery.

 • Údaje o umístění: Firefox dočasně odešle Mozille vaši IP adresu, kterou používáme k navrhování obsahu na základě vaší země, státu a města. Mozilla může sdílet informace o umístění se svými partnery, partneři nicméně nezískají vaši adresu IP.

 • Technické údaje a údaje o interakci: Firefox odesílá společnosti Mozilla data, jako je počet opakování, kdy Firefox doporučí nebo zobrazí obsah a vy na daný obsah kliknete, stejně jako základní data o vašich interakcích s funkcí Firefox Suggest. Mozilla sdílí se svými partnery informace o tom, kolikrát se doporučení zobrazí a kolikrát je na ně kliknuto za účelem ověření a vylepšení funkce.

Pokud se rozhodnete aktivovat funkci „Improve the Firefox Suggest Experience“, Firefox bude sdílet následující informace za účelem vylepšení vaší zkušenosti s procházením a vylepšení služby:

 • Vyhledávání: Firefox bude zasílat společnosti Mozilla to, co zadáte do vyhledávací lišty, a společnost Mozilla může tato data sdílet se svými partnery.

Přijali jsme opatření pro omezení možnosti identifikovat vás jak z naší strany, tak ze strany našich partnerů. Další informace.


Pokud tyto funkce používáte, Firefox bude sdílet data, aby vám poskytoval funkce a aby nám pomohl vylepšovat naše produkty a služby:

Účty Firefox

 • Registrační údaje: Mozilla obdrží vaši e-mailovou adresu a hash vašeho hesla v okamžiku, kdy si vytvoříte svůj účet Firefoxu nebo se zaregistrujete na Firefoxu. Můžete se rozhodnout zahrnout i zobrazované jméno nebo profilový obrázek. Vaše e-mailová adresa se zasílá našemu poskytovateli e-mailu, společnosti Acoustic, která má své vlastní zásady ochrany osobních údajů.

 • Údaje o umístění: Pro bezpečnostní účely ukládáme IP adresy, z nichž přistupujete ke svému účtu Firefoxu pro přibližné stanovení města a země. Tato data používáme k zasílání e-mailových varování, pokud zjistíme podezřelou činnost, jako například přihlášení k účtu z jiných míst.

 • Údaje o interakci: Získáváme údaje, jako jsou návštěvy webových stránek, řídicích panelů a předvoleb nabídek účtu Firefoxu, vaše používání produktů a služeb ve spojení s účtem Firefox, jakož i o s vašim e-mailem a SMS zprávami. Tyto údaje používáme pro pochopení vašeho používání našich produktů a služeb a pro zasílání užitečnějších tipů pro účet Firefox a zpráv v produktech.

 • Technické údaje: Pro zobrazení toho, která zařízení jsou synchronizována s vaším účtem Firefox a pro funkci zabezpečení ukládáme informace o operačním účtu vašeho zařízení, prohlížeči a jeho verzi, časové značce, místním prostředí a stejné informace pro zařízení připojená k vašemu účtu. Pokud používáte náš účet Firefoxu pro přihlašování k webovým stránkám nebo službám (jako například AMO nebo Pocket), získáme časovou značku vašeho přihlášení k těmto službám.

Přečtěte si celou dokumentaci nebo získejte podrobnější informace včetně toho, jak spravovat údaje vašeho účtu Firefox, nebo informace o našich postupech pro webové stránky a e-mail. Současně si můžete přečíst také oznámení o ochraně osobních údajů pro naše propojené služy účtu Firefox:

Synchronizace

 • Synchronizované údaje: Pokud aktivujete synchronizaci, společnost Mozilla obdrží v šifrovaném formátu data, které synchronizujete mezi zařízeními. To může zahrnovat informace o kartách Firefoxu, doplňcích, heslech, automaticky vyplňovaných platebních informacích, záložkách, historii a předvolbách. Smazání vašeho účtu Firefoxu vymažete související obsah služby Firefox Sync. Můžete si rovněž přečíst dokumentaci.

 • Technické údaje a údaje o interakci: Pokud synchronizaci aktivujete, Firefox bude pravidelně v rámci telemetrie odesílat základní informace o posledních pokusech o synchronizaci vašich dat, jako například kdy k nim došlo, zda byly úspěšné či nikoliv, a o typu zařízení. Můžete si rovněž přečíst dokumentaci.

Získejte podrobnější informace, včetně toho, jak synchronizaci aktivovat či deaktivovat.

Pro zjišťování polohy

 • Údaje o místě pro službu geolokace společnosti Google: Před určením a sdílením vaší pozice s webovou stránkou se vás Firefox vždy dotáže (např. pokud webová stránka s mapou potřebuje znát vaše místo pro vaši navigaci). Ke stanovení místa může Firefox používat funkci geolokace vašeho operačního systému, Wi-Fi sítě, vysílače mobilní sítě nebo IP adresy, a tyto údaje může zasílat službě geolokace společnosti Google, která má své vlastní zásady ochrany osobních údajů.

Další informace.

Oznámení z webových stránek

 • Údaje o připojení: Pokud povolíte webovým stránkám zasílat vám oznámení, Firefox se spojí se společností Mozilla a využije vaši IP adresu pro doručení zprávy. Mozilla nemá přístup k obsahu zprávy.

 • Údaje o interakci: Získáváme souhrnná data, jako jsou počet registrací a zrušení registrací odběrů oznámení webových stránek, počet zaslaných zpráv, časové značky a odesílatele (což může zahrnovat poskytovatele konkrétních webových stránek).

Přečtěte si úplnou dokumentaci nebo získejte podrobnější informace, včetně toho, jak oznámení webových stránek zrušit.

Doplňky

Doplňky můžete nainstalovat ze stránky addons.mozilla.org („AMO“) nebo ze Správce doplňků Firefoxu, který je dostupný pomocí tlačítka nabídky Firefoxu v liště nástrojů.

 • Dotazy vyhledávání: Dotazy vyhledávání ve Správci doplňků jsou zasílány společnosti Mozilla, aby vám mohla zasílat doporučení na další doplňky.

 • Údaje o interakci: Získáváme souhrnné údaje o návštěvách webové stránky AMO a Správce doplňků Firefoxu, stejně jako o interakcích s obsahem těchto stránek. Přečtěte si o datových postupech na webových stránkách Mozilly.

 • Technické údaje pro aktualizace: Firefox se pravidelně spojuje se společností Mozilla za účelem instalace aktualizací doplňků. Informace o nainstalovaných doplňcích, verzi a jazyce Firefoxu a operačního systému zařízení se použijí pro aplikaci správné aktualizace.


Poznámka pod čarou

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro nejnovější obecně vydanou verzi Firefoxu distribuovanou společností Mozilla. Pokud získáte Firefox odjinud nebo pokud používáte starší verzi, vaše kopie Firefoxu může obsahovat odlišné charakteristiky ochrany osobních údajů.

Předběžná vydání verzí Firefoxu společnosti Mozilla (které jsou distribuovány kanály jako např. Nightly, Beta, TestFlight a BuddyBuild) jsou ve fázi aktivního vývoje a mohou obsahovat odlišné charakteristiky ochrany osobních údajů. Kromě shromažďování dat popsaného v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, mohou tyto verze dle výchozího nastavení odesílat určité údaje o některých typech webové aktivity a pádech společnosti Mozilla a v některých případech našim partnerům. Jakékoliv shromažďování nebo sdílení dat probíhá v souladu s našimi zásadami shromažďování údajů Firefox a vždy budeme postupovat transparentně a poskytněte vám právo kontroly.