Prohlášení o ochraně osobních údajů Firefox

Ve společnosti Mozilla věříme, že ochrana osobních údajů je základem pro zdravý internet.

Proto vytváříme Firefox a veškeré naše produkty tak, abyste měli větší kontrolu nad informacemi, které sdílíte online, a informacemi, které sdílíte s námi. Snažíme se shromažďovat pouze to, co potřebujeme ke zlepšení Firefoxu pro každého.

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jaké údaje Firefox sdílí, a představíme vám nastavení, která jich umožní sdílet ještě méně. Rovněž dodržujeme postupy stanovené v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Mozilla ohledně získávání vašich informací shromážděných z Firefoxu, zacházení s nimi a jejich sdílení.

Dle výchozího nastavení Firefox sdílí údaje pro:

Zvýšení výkonu a stability pro uživatele na celém světě

 • Údaje o interakci: Firefox nám zasílá data o vaší interakci s Firefoxem (jako je počet otevřených panelů, počet navštívených webových stránek, počet a typ nainstalovaných doplňků ve Firefoxu a délka relace) a s funkcemi Firefoxu nabízenými společností Mozilla nebo našimi partnery (jako je interakce s funkcemi vyhledávání ve Firefoxu a s odkazy na vyhledávané partnery).

 • Technické údaje: Firefox nám zasílá údaje o vaší verzi a jazyce Firefoxu; operačním systému zařízení a konfiguraci hardwaru; paměti, základních informací o pádech a chybách; výsledku automatizovaných procesů, jako jsou aktualizace, bezpečné procházení a aktivace. Když nám Firefox zasílá údaje, dočasně se v protokolu našeho serveru shromažďuje vaše adresa IP.

Přečtěte si dokumentaci o telemetrii pro stolní počítače, Android nebo iOS nebo si přečtěte, jak zrušit volbu shromažďování těchto údajů.

Nastavení výchozího poskytovatele vyhledávání

 • Údaje o místě: Při prvním použití Firefoxu využívá vaši IP adresu pro nastavení vašeho výchozího poskytovatele vyhledávání podle vaší země. Podrobnější informace.

Zlepšení bezpečnosti pro všechny uživatele na celém světě

 • Technické údaje pro aktualizace: Verze Firefoxu pro stolní počítače pravidelně kontrolují aktualizace prohlížeče připojením se k serverům společnosti Mozilla. Informace o vaší verzi Firefoxu, jazyce a operačním systému zařízení se použijí pro aplikaci správné aktualizace. Mobilní verze Firefoxu se mohou připojovat k jiné službě, pokud jste ji použili ke stažení a instalaci Firefoxu. Podrobnější informace.

 • Technické údaje pro seznam blokováných doplňků: Firefox pro počítač a systém Android se pravidelně připojuje ke společnosti Mozilla, aby vás i ostatní chránil před škodlivými doplňky. Informace o vaší verzi a jazyce Firefoxu, o operačním systému zařízení, stejně jako seznam nainstalovaných doplňků jsou nezbytné pro aplikaci a aktualizaci seznamu blokovaných doplňků. Podrobnější informace.

 • Údaje o webové stránce a technické údaje pro službu SafeBrowsing společnosti Google: Jako pomůcku pro ochranu před stažením škodlivých souborů Firefox zasílá základní informace o nerozpoznaných stahovaných souborech do služby SafeBrowsing společnosti Google, a to včetně názvu souboru a adresy URL, z níž byl stažen.

  Získejte podrobnější informace nebo si přečtěte Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google. Zrušení této volby zabrání Firefoxu v tom, aby vás varoval před potenciálně nelegálními či škodlivými webovými stránkami či stahovanými soubory.

 • Údaje o webové stránce a technické údaje pro certifikační autority: Pokud navštívíte zabezpečenou webovou stránku (obvykle označenou adresou URL začínající na „HTTPS“), Firefox ověří certifikát webové stránky. To může být spojeno s tím, že Firefox zašle určité informace o webové stránce certifikační autoritě uvedené na příslušné webové stránce.

  Zrušením této volby riskujete zachycení vašich osobních informací. Podrobnější informace.

Zasílání hlášení o pádech

Dle výchozího nastavení u verzí Firefoxu pro počítač vás požádáme o sdílení podrobnějších informací o pádech společnosti Mozilla, nicméně vždy máte možnost to odmítnout.

 • Citlivé údaje: Hlášení o pádech zahrnují „dump soubor“ s obsahem pamětí Firefoxu v okamžiku pádu, který může obsahovat data, které vás identifikují nebo jsou pro vás jinak citlivá.

 • Údaje o webové stránce: Hlášení o pádech zahrnují aktivní URL adresu v okamžiku pádu.

 • Technické údaje: Hlášení o pádu zahrnuje data o tom, proč Firefox spadl, jakož i stav paměti zařízení a provádění během pádu.

Úplnou dokumentaci si přečtěte zde.

Měření a podporu našeho marketingu

 • Údaje o kampaních a doporučeních: Tyto údaje společnosti Mozilla pomáhají pochopit efektivitu našich marketingových kampaní.

  U počítačů: Firefox dle výchozího nastavení zasílá společnosti Mozilla údaje o HTTP, které mohou být součástí instalačního souboru Firefoxu. To nám umožňuje stanovit doménu webové stránky nebo (případné) reklamní kampaně, která vás odkázala na naši stránku stahování. Přečtěte si dokumentaci nebo před instalací zrušte volbu.

  Na systémech iOS a Android: Firefox dle výchozího nastavení zasílá mobilní kampaně společnosti Adjust, našemu dodavateli analýz, který má své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Údaje o mobilních kampaních zahrnují ID reklamy Google, IP adresu, časovou značku, zemi, jazyk/nastavení místního prostředí, operační systém a verzi aplikace. Přečtěte si dokumentaci.

 • Technické údaje a údaje o interakci:

  Na systémech iOS a Android: Firefox dle výchozího nastavení zasílá údaje o tom, jaké funkce ve Firefoxu využíváte, společnosti Leanplum, našemu dodavateli mobilního marketingu, který má své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Tyto údaje nám pomáhají testovat různé funkce a chování, stejně jako zasílat přizpůsobené zprávy a doporučení ke zlepšení vašeho prožitku s aplikací Firefox.

  Přečtěte si dokumentaci pro iOS nebo Android, či získejte podrobnější informace o tom, jak tuto funkci deaktivovat.


Pokud tyto funkce používáte, Firefox bude sdílet údaje pro poskytování funkcí:

Vyhledávání

Přímé vyhledávání můžete ve Firefoxu provádět na několika místech, včetně chytrého adresního řádku, lišty vyhledávání nebo na stránce nového panelu. Společnost Mozilla vaše dotazy pro vyhledávání nezískává. Údaje o dotazech jsou zasílány poskytovateli vyhledávání, který má své vlastní zásady ochrany osobních údajů.

 • Návrhy pro vyhledávání: Firefox dle výchozího nastavení odesílá dotazy pro vyhledávání vašemu poskytovateli vyhledávání jako pomůcku pro zjištění nejčastějších frází, které vyhledávali jiní lidé, jakož i pro zlepšení vaší zkušenosti s vyhledáváním. Tyto údaje nebudou zasílány, pokud váš poskytovatel návrhy pro vyhledávání nepodporuje.

  Získejte podrobnější informace, včetně toho, jak tuto funkci deaktivovat.

Účet Firefoxu

 • Údaje o účtu Firefoxu: Mozilla obdrží vaši e-mailovou adresu a hash vašeho hesla v okamžiku, kdy si vytvoříte svůj účet Firefoxu. Můžete se rozhodnout zahrnout i zobrazované jméno nebo profilový obrázek. Vaše e-mailová adresa se zasílá našemu poskytovateli e-mailu, společnosti SalesForce Marketing Cloud, která má své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Pokud používáte náš účet Firefoxu pro přihlašování k webovým stránkám nebo službám (jako například AMO nebo Pocket), získáme časovou značku vašeho přihlášení k těmto službám.

 • Údaje o místě: Pro bezpečnostní účely ukládáme IP adresy, z nichž přistupujete k vašemu účtu Firefoxu pro přibližné stanovení města a země. Tato data používáme k zasílání e-mailových varování, pokud zjistíme podezřelou činnost, jako například přihlášení k účtu z jiných míst.

 • Údaje o interakci: Získáváme údaje, jako jsou návštěvy webových stránek účtu Firefoxu a interakci s nimi, jakož i o předvolbách a interakcích při registraci registraci a nabídkami nastavení e-mailu a SMS zpráv. Získejte podrobnější informace o datových postupech společnosti Mozilla pro webové stránky a e-mail.

 • Technické údaje: Abychom vám mohli zobrazit zařízení, která jsou s vašim účtem Firefoxu synchronizována, ukládáme informace o operačním systému vašeho zařízení, prohlížeči a verzi, časové značce, místě a stejné informace o zařízeních připojených k vašemu účtu.

Přečtěte si úplnou dokumentaci nebo získejte podrobnější informace včetně toho, jak můžete svůj účet zrušit.

Synchronizace

 • Synchronizované údaje: Pokud Sync aktivujete, společnost Mozilla obdrží v šifrovaném formátu data, které synchronizujete mezi zařízeními. To může zahrnovat informace o panelech Firefoxu, doplňcích, heslech, automaticky vyplňovaných platebních informacích, záložkách, historii a předvolbách. Smazání vašeho účtu Firefoxu vymažete související obsah služby Firefox Sync. Můžete si rovněž přečíst dokumentaci.

 • Technické údaje a údaje o interakci: Pokud Sync aktivujete, Firefox bude pravidelně v rámci telemetrie odesílat základní informace o posledních pokusech o synchronizaci vašich dat, jako například kdy k nim došlo, zda byly úspěšné či nikoliv, a o typu zařízení. Můžete si rovněž přečíst dokumentaci.

Získejte podrobnější informace, včetně toho, jak synchronizaci aktivovat či deaktivovat.

Pro zjišťování polohy

 • Údaje o místě pro službu geolokace společnosti Google: Před určením a sdílením vaší pozice s webovou stránkou se vás Firefox vždy dotáže (např. pokud webová stránka s mapou potřebuje znát vaše místo pro vaši navigaci). Ke stanovení místa může Firefox používat funkci geolokace vašeho operačního systému, Wi-Fi sítě, vysílače mobilní sítě nebo IP adresy, a tyto údaje může zasílat službě geolokace společnosti Google, která má své vlastní zásady ochrany osobních údajů.

Podrobnější informace.

Firefox Screenshots

 • Nahrávání snímků: Snímky, které se rozhodnete nahrát, se odesílají společnosti Mozilla a jsou ukládány po uvedenou omezenou dobu, kterou můžete změnit. K vašim nahraným snímkům můžeme přistupovat, pokud je to rozumně nezbytné pro poskytování služby. Nahrané snímky můžete kdykoliv odstranit.

 • Údaje o interakci: Získáváme údaje, jako jsou návštěvy webových stránek Firefox Screenshots, jak často přistupujete ke svým snímkům, které nahrajete, a jak je sdílíte s ostatními, stejně jako vaše interakce při používání tlačítek, dlaždic a pohyby myší související s pořízováním snímků.

  Pro návštěvy webových stránek Firefox Screenshots, naše oznámení o zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách popisuje, které typy další dat shromažďujeme.

 • Technické údaje: Získáváme taková údaje, jako je průměrná velikost a počet vámi nahraných snímků, vaše verze prohlížeče Firefox, operační systém zařízení a chyby. IP adresa využitá pro přístup na webové stránky Firefox Screenshots je dočasně uložena v rámci standardního protokolu serveru.

Přečtěte si úplnou dokumentaci nebo získejte podrobnější informace.

Oznámení z webových stránek

 • Údaje o připojení: Pokud povolíte webovým stránkám zasílat vám oznámení, Firefox se spojí se společností Mozilla a využije vaši IP adresu pro doručení zprávy. Mozilla nemá přístup k obsahu zprávy.

 • Údaje o interakci: Získáváme souhrnná data, jako je počet registrací a zrušení registrací odběrů oznámení webových stránek, počet zaslaných zpráv, časové značky a odesílatele (což může zahrnovat poskytovatele konkrétních webových stránek).

Přečtěte si úplnou dokumentaci nebo získejte podrobnější informace, včetně toho, jak oznámení webových stránek zrušit.

Doplňky

Doplňky můžete nainstalovat ze stránky addons.mozilla.org („AMO“) nebo ze Správce doplňků Firefoxu, který je dostupný pomocí tlačítka nabídky Firefoxu v liště nástrojů.

 • Dotazy vyhledávání: Dotazy vyhledávání ve Správci doplňků jsou zasílány společnosti Mozilla, aby vám mohla zasílat doporučení na další doplňky.

 • Údaje o interakci: Získáváme souhrnné údaje o návštěvách webové stránky AMO a Správce doplňků Firefoxu, stejně jako o interakcích s obsahem těchto stránek. Přečtěte si o datových postupech na webových stránkách Mozilly.

 • Technické údaje pro aktualizace: Firefox se pravidelně spojuje se společností Mozilla za účelem instalace aktualizací doplňků. Informace o nainstalovaných doplňcích, verze a jazyk Firefoxu a operačního systému zařízení se použijí pro aplikaci správné aktualizace.


Poznámka pod čarou

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro nejnovější obecně vydanou verzi Firefoxu distribuovaného společností Mozilla. Pokud získáte Firefox odjinud nebo pokud používáte starší verzi, vaše kopie Firefoxu může obsahovat odlišné charakteristiky ochrany osobních údajů.

Předběžná vydání verzí Firefoxu společnosti Mozilla (které jsou distribuovány kanály jako např. Nightly, Beta, TestFlight a BuddyBuild) jsou ve fázi aktivního vývoje a mohou obsahovat odlišné charakteristiky ochrany osobních údajů.

Tento překlad není aktuální. V případě rozporu s tímto překladem platí aktuální anglická verze. Aktuální anglickou verzi si můžete prohlédnout zde.