Zdravý internet znamená, že se každý může rozvíjet

Lidé na celém světě by měli znát vše, co potřebují k využití celé síly internetu a jejímu využití. Každý by měl mít možnost číst, psát a přispívat online. Zdravý internet je tu pro vás.

Vytváření webové gramotnosti smysluplnější pro všechny

Webová gramotnost obsahuje všechny znalosti a schopnosti potřebné k uvažování a tvorbě online.

Mnoho lidí vnímají webovou gramotnost a myslí na programování, zdrojový kód nebo technické vzdělání. Ale webová gramotnost je mnohem širší. Pokrývá všechny schopnosti pro sebejistotu na internetu. Pro podporu občanů internetu potřebujeme všichni umět sdílet informace, kterým věříme, ale hlavně prohlubovat své vlastní znalosti.

Jak můžete rozvíjet svojí webovou gramotnost

Jak Mozilla dělá webovou gramotnost smysluplnou pro všechny

 • Definování termínu

  Spolupracuje s lídry v oboru na tvorbě mapy webové gramotnosti, která nabízí jasnou a praktickou definici webové gramotnosti.

 • Prosazuje vhodné podmínky pro vzdělávání

  Spolupracuje se vzdělávacími a politickými organizacemi, které mají zájem na webové gramotnosti jako na základech pro další vzdělání.

Účinná výuka webových znalostí

Webová gramotnost by měla být základním vzděláním jako je čtení, psaní a matematika, a měla by být vyučována všude.

Výuka webové gramotnosti je jako jakákoliv základní znalost a nejlépe se učíme zkoušením. A v digitálním světě se neučíme s učiteli ve třídě, ale všude, kde je internetové připojení. Potřebujeme všechny druhy znalostí a zdrojů pro výuku webové gramotnosti, aby se všichni mohli učit co nejsnáze a nejlépe.

Jak se můžete naučit webovou gramotnost

 • Staňte se učitelem

  Pomocí těchto aktivit a pokynů můžete vaše děti nebo přátele naučit základy webové gramotnosti.

 • Zeptejte se

  Řekněte na své škole nebo škole svých dětí, že webová gramotnost patří do základního vzdělání a neměla by se omezovat jenom počítačové učebny.

Jak Mozilla učí webovou gramotnost

Pěstování digitálního občanství

Základní součástí webové gramotnosti je porozumění silám, které utváří náš život online - jak společnosti utváří náš prožitek na internetu, politici vytváří vládní pravidla a jakou moc máme jako občané internetu při jeho tvorbě. Mít slovo při tvorbě naší sdílené budoucnosti webu znamená mít moci rozhodovat o hodnotách, které jsou pro nás důležité a postavit se za ty, které jsou v ohrožení.

Jak můžete pěstovat digitální občanství

 • Nechte se informovat

  Na čem vám na internetu nejvíce záleží? Na soukromí? Na síťové neutralitě? Na začlenění? Přečtěte si více o problémech a najděte si vlastní cestu, jak se s nimi poprat.

Jak Mozilla pěstuje digitální občanství

 • Zvyšuje povědomí

  Vytváří prostor pro porozumění, konverzaci a komunity, které pomáhají udržet zdraví internetu, například stránky, které právě teď čtete a kampaně jako Reform Copyright.

 • Vzdělává zákonodárce

  Bojuje na politické úrovni, aby politici pochopili roli digitálního světa v naší společnosti a zavedli pravidla pro posílení postavení občanů.

Chcete ještě víc?

Přečtěte si o webové gramotnosti v našem hlášení o zdraví internetu.