Mozilla

Hlavní otázky internetu

Naše agenda

Mozilla nalezla pět problémů, které je důležité vyřešit pro vytvoření otevřeného internetu, jaký chceme:

Soukromí a bezpečnost online
Lidé by měli rozumět a mít kontrolu nad vlastními daty, která se na internetu sbírají a používají, a věřit, že jsou v bezpečí. Zároveň společnosti a vlády musí pracovat na ochraně našich dat a posílit záruky našeho vlastnictví identity na internetu.
Otevřené inovace
Výchozí je otevřený: otevřený software a otevřené standardy musí zůstat ve středu internetu a ovlivňovat organizace a jejich produkty, zásady a praktiky. Pak budou moci podnikatelé nebo každodenní uživatelé internetu tvořit, inovovat a soutěžit spolu na internetu i bez cizího svolení.
Decentralizace
Technologie a platformy, které lidé každý den používají, spolu musí navzájem fungovat a jsou založené na otevřených standardech. Lidé očekávají a požadují systémy, které fungují bez problémů a přenos informací a obsahu mezi nimi je samozřejmostí.
Webová gramotnost
Každý by měl moci přispívat v digitálním světě stejně jako umí číst. Společně můžeme internet nejen konzumovat, ale také vytvářet nový obsah a celý web přetvářet a chránit.
Digitální začlenění
Lidé na celém světě by měli mít přístup k internetu a možnost do něj přispívat novým obsahem. Pak bude moci každý na internetu utvářet náš digitální svět. Internet odráží rozmanitost a zkušenosti všech lidí, kteří ho používají.

Mozilla a její spojenci chtějí tyto problém přinést na pořad dne a stát se veřejným hlasem, který bude na tyto problémy upozorňovat cestou vedení, propagace a tvorbou technologií.

Přečtěte si o strategii Mozilla Foundation pro roky 2016 až 2018