Jun Raxinäq K'amaya'l ütz chuqa' ichinan

Ri k'amaya'l xa xe raxinäq we niqakuqub'a' qak'u'x chi rij chi jun utziläj chi k'ojlib'äl – richin nikanöx, nik'ex, nokisäx chuqa' ninuk'. Ri qichinaxik chuqa' qajikomal pa k'amab'ey janila niq'eleb'ëx rij. Xa k'o jun yatikïr nab'än chi rij ri': nawetamaj, nachajij awi' chuqa' nab'än chi tikak'axaj ri ach'ab'äl. Jun raxinäq k'amaya'l atrojqan rat.

Ruchajinem rub'i' winäq: Rujikib'axik achike nitikïr nimolo richin ri taq atzij

Qonojel k'o chi yojtikïr yojcha'on – rik'in ch'ajch'ojil chuqa' kuqub'äl k'u'x – achike etamab'äl yeqakomonij kik'in ri taq ajk'ayij, akuchi' niq'ax pa qawi' ri taq ch'ojilal tajin niqab'än.

Wakami qonojel nik'atzin jun utziläj chi ya'öl na'oj chi qe pa k'amab'ey – ri ichinan taq na'ojil junelïk taq nïm raqän taq xo'il k'ayewal richin yesik'ïx, man qetaman ta achike taq etamab'äl tajin yeqakomonij o jampe', chuqa' ri opting out man jutaqil ta k'o pa k'utüy samaj.

Achike yatikïr nab'än pa ruwi' ri ruchajinem rub'i' winäq

 • Ke'achajij ri taq achokoy

  Tajikib'a' chi ri taq ruchokoy awoyonib'al xa xe ke'ok pa ri etamab'äl nik'atzin chi ke. Tachajij ri taq runuk'ulem awichinanem chuqa' k'ojlib'äl pa iOS chuqa' Android.

 • Ke'anuk'samajij ri taq ajowab'al awichin

  Tawetamaj kiwa ri taq runuk'ulem. Yatikïr nanuk'samajij ri ruwäch ab'i' chuqa' ri taq awajowab'äl richin Google, Yahoo! chuqa' Facebook taq tzijol.

Achike nub'än ri Mozilla chi rij ruchajinem rub'i' winäq

 • Tiqatz'ib'aj ri qana'ojil

  Titz'ib'äx ri ichinan qana'ojil pa jun ch'ajch'öj chuqa' q'axel ch'ab'äl.

 • Kinuk'ik to'onel taq tiko'n

  Rub'inisanik ri tzij kik'in ri taq qatikomal, rik'in taq kib'anikil achi'el ri Forget Pitz'b'äl, chuqa' Firefox Focus, ichinan qakanob'al richin iOS.

 • Tajin nitijöx ri k'iyb'anoj

  Tiyak kik'u'x chuqa' tik'ut chuwäch ri k'iyb'anoj chi rij kesik'ïx samajel taq tzij.

Chanpomanil jikomal: Achike rub'eyal niq'at rutz'etik ri ewan etamab'äl

Qonojel k'o chi yojtikïr niqachajij ri qetamab'al pa k'amab'ey.

Chi rij re', achi'el qonojel ojruq'eleb'en jun chanpomanelil chi q'eleb'enïk pa jun k'ojlib'äl o pa jun rub'eyal. Ri kikojol taq tzij yetikïr yekik'üt ri ewan taq kitzij ri t'ijtäq taq winaqi', akuchi' man ninab'ëx ta pa k'ïy juna'. Ri nuq'ajuj chi ri awetamab'al tzeqelb'en ruma ri eleq', akuchi' ni ta xa xtanab'ej.

Achike yatikïr nab'än rik'in ri chanpomanelil chajinem

Achike nub'än Mozilla chi rij ri chanpomanelil chajinem

Ruchajinem Chanpomanel: Kanachan chuqa' taya' axikin toq man at k'o ta pan ak'ayij

Qonojel ütz nik'oje' pa qaq'a' yojok röj — chupam chuqa' chi rij ri k'amab'ey – akuchi' majun chajinïk, majun itzel kich'owen winäq chuqa' tz'ukun kich'owen winäq nikijikib'a'.

Man nawajo' ta chi ri chanpomanel troqaj ronojel ri nab'än pan ak'aslem. Majun aruma chi yatroqaj pa K'amaya'l. Ri xuya' rutzijol ma Edward Snowden xuq'alajisaj chi ri taq junawäch yetikïr chuqa' nikichäp taq jamalil rik'in ichinanem.

Achike yatikïr nab'än chi rij ri chanpomanel chajinem

Achike nub'än ri Mozilla chi rij ri chanpomanel chajinem

La nawajo' ch'aqa' chik?

Tasik'ij pa ruwi' ri Ichinanem chuqa' Jikomal pa Rutzijol Raxnaqil K'amaya'l.