Jun Raxnaqil K'amaya'l öj k'o chuwäch qonojel

Toq k'o ch'aqa' chik taq ch'owen, taq tzub'al, taq ch'ab'äl chuqa' winaqi' nikito' ri Ajk'amaya'l, nïm ri etamab'äl chi qawäch qonojel. Xa xe chi ronojel ri K'amaya'l k'a man okel ta, man k'amonel ta chuqa' man ütz chi qawäch qonojel. Qonojel yojtikïr niqanük' ri Ajk'amaya'l chuqa' ja jun ri ruwach'ulew. Jun raxinäq k'amaya'l atrojqan rat.

Kemtz'ib' nimoj nuq'ajuj chi titalüx ri jalanri'ïl

Richin chi ri K'amaya'l nub'än ri nusüj, k'o chi nuq'alajisaj ri jalanri'ïl chuqa' ri ketamab'al konojel ri winaqi' aj xab'akuchi'.

Achi'el yalan tununel niwachin ri Ajk'amaya'l, xa k'a man okel ta chi k'ojlib'äl chi kiwa konojel. Jotöl chi re ri nik'aj aj ruwach'ulew man ketaman ta ruwa. Ri loq'oj k'ayij k'a ja yenimär chuqa' ri ejech'en taq tinamït nikik'isib'ej rokisaxik. Ni xa ta ri ixoqi' tajin ye'okisan chuqa' man ke ta ri' chi kiwa ri achi'a'. Chuqa' man jalajöj ta kiwa ri yenuk'un richin, ja ri Ajk'amaya'l xtuq'alajisaj pe ri jalan taq na'oj toq ri rub'eyal taq jik'oj richin ichinanem yetikïr nikiya' ruchuq'a' ri qichin.

Achike rub'eyal nitaqëx ri jalanri'ïl

 • Tinuk' rupam ajk'amaya'l

  Tatz'uku' rupam Awajk'amaya'l – taq silowachib'äl, rupam taq ichinya'l, GIFs – pan ach'ab'äl, atinamit pan ak'ojlib'al.

 • Kinuk'ik taq tob'äl

  Tato' jun tob'äl achi'el Wikipedia ri yalan nuto' chi majun tiqato' rutaluxik ri etamab'äl – ri chuqa' yalan ütz, kato'on chi runuk'ik. Wikipedia yerajo' k'ïy k'ïy jalajöj taq ruto'onela'.

Achike rub'eyal ri Mozilla tajin nuya' rutzijol ri jalanri'ïl

 • Tiya' jun xak pan okel

  Nib'an chi tiya' jun xak pa kiwi' ri taq kichojmil pan okel ajk'amaya'l chuqa' nib'an chi ri Firefox tok k'amonel achi'el ri kisamaj Pan okelMolaj.

 • Kib'anik kemtz'ib' taq etamab'äl

  Natün awi' rik'in UN Women richin ye'ato' ri ixoqi' pa Aprika tinamït chuqa' chijun ri ruwach'ulew chi kib'anik ruxe' kemtz'ib' taq etamab'äl.

Ri nimoj kemtz'ib' nuq'ajuj chi niya' ruq'ij ri kamelanïk

Konojel k'o chi yojtikïr yojto'on rik'in ri K'amaya'l, akuchi' majun k'ayewal nipe chi qij, ri qakuqub'al k'u'x o chuqa' ri qajikomal.

Qonojel qatz'eton ri peraj richin itzel taq rutzijol. K'o re, ri Ajk'amaya'l nina' chi jun itzel k'ojlib'äl – achi'el chi kiwäch ri ixoqi', ri e jub'a' ok chuqa' ri e ruwinaq q'eleb'en taq tinamït. Nuqasaj kik'u'x ri winaqi' richin yek'oje' pa k'amaya'l, achi'el ri yoq'k'am chuqa' ri itzelanel k'amil, ri man xa xe ta yerutz'ila' winaqi' xa chuqa' nutz'ila' ri k'amaya'l

Achike rub'eyal nawoqaj ri k'amelanïk

Achike rub'eyal ri Mozilla rojqan ri kamelanïk

 • To'onel taq samajib'äl richin ri jikomal

  Tajin niqato' ri Coral Nuk'samaj, ri nisamäj richin nub'än rutzil rub'eyal chi ri taq tzijonela' chuqa' taq tinamït tikinima' ki' pa ri taq ruxaq rajk'amaya'l tzijob'äl, achi'el chuqa' taq samajib'äl Talkri rojqan yerunük' na'owinäq chuqa' jikonem taq kik'ojlib'al tzijol.

 • Ketijöx ri winaqi'

  Kinuk'ik kicholajem jaqäl taq tijonïk, ri kikitijoj winaqi' richin yekinük' jikïl taq k'ojlib'äl pa k'amab'ey, achi'el ri Molaj tijonela': nuq'eleb'ej ri ri itzelanïk k'amil chi kij ri xtani' chuqa' ixoqi'.

Ri nimoj kemtz'ib' nuq'ajuj chi niqato' ri ojer okem chupam ronojel ri K'amaya'l

Qonojel k'atzinel chi yojtikïr yojok, ütz ruwa, akuchi' majun q'atoj pa ronojel ri Ajk'amaya'l, richin konojel nikïl utzil.

Richin yato'on pa k'amab'ey, k'o chi tik'oje' pan aq'a' ri k'amab'ey. E'elenäq pe taq kema' ri nikisüj sipan taq okem o etojon ruma ri K'amaya'l, xa xe chi k'o re' eqal chuqa' q'aton rij, akuchi' nuk'un jun ‘meb'a' K'amaya'l kichin ri meb'a' winaqi'.’ Pa ri juk'an chik ri chanpomanela' chijun ri ruwach'ulew tajin nikichüp ronojel o jun peraj chi re ri K'amaya'l richin nikoqaj ri kiq'ejun, ri nuya' pa tz'ilanem ri kich'ojib'al winaqi' chuqa' ri raxnaqil pwaqil chijun ri ruwach'ulew.

Achike rub'eyal yatikïr nato' ri ojer okem

 • Tasipaj ri ana'ob'äl

  Ke'asipaj ri ojer taq akematz'ib', ejqatel taq kematz'ib' chuqa' taq oyonib'äl chi ke taq molojri'ïl man qojqan ta ch'akoj, kekejalwachij el richin nikitaluj chi kiwa ri taq tinamït ejech'un.

 • Tich'o pa ruwi' ri tikirisanïk

  Tatzijoj chi ke ri k'amöl taq b'ey chi ri jaqäl chuqa' q'i'el okem pa K'amaya'l k'o ta chi jun na'ojil ri niya' rejqalem.

Achike rub'eyal ri Mozilla tajin nuya' to'ïk chi rij ri ojer okem

 • Tich'o pa ruwi' ri majun ojqanem

  Titalüx rutzijol ri majun rojqanem ri k'amab'ey, richin chi konojel ke'ok chupam ri junam K'amaya'l.

 • Rokem ri okem

  Nito' rij ri Equal Rating Innovation Challenge richin ye'ilitäj k'ak'a' taq soloj richin tokisäx ri man okinäq ta pa ri tz'aqät chuqa' jaqäl K'amaya'l.

La nawajo' ch'aqa' chik?

Tasik'ij pa ruwi' ri nimoj kemtz'ib' pa Rutzijol Raxnaqil K'amaya'l.