Jun raxinäq K'amaya'l ninuk' chuqa' qichin qonojel

Ri K'amaya'l nuya' retal ruq'i'oj ruma ri rokisaxik: ri jaqäl chuqa' komonin ruch'akulal nub'än chi man k'ayew ta ninuk', yatok chupam chuqa' yanimär chupam. Xa xe chi jujun taq nimamolojri'ïl tajin yejel pe, nikitz'apij ruchi' jay chuqa' tajin yekinük' k'ojon taq kotz'ib'äl, akuchi' yekimöl kiwachinaq chuqa' akuchi' nikichajij ri Ajk'amaya'l. Chi qonojel yojtikïr niqajikib'a' chi majun tiq'ato' qokem pa K'amaya'l, qetamab'al o qatz'ukuj. Atrojqan jun raxinäq K'amaya'l.

Ri jachasamajinem nuq'ajuj Majun rojqanem K'amab'ey

Man ta jun ri xtikïr xtuq'ät qokem pa Ajk'amaya'l ruma ruch'akoj.

Niqakuqub'a' qak'u'x chi kij ajya'öl k'amab'ey – kinimamolojri'ïl taq talutzijol chuqa' kinimolojri'ïl k'amataluwäch – richin yojok pa K'amaya'l. Ri nub'än chi nikiq'ät ri okem ri' pa ri taq kirayib'al ajk'ayij, akuchi' nikiya' ruq'ij ri tikojil, yekiq'ät taq ruxaq k'amaya'l o ketal taq b'i'aj, o nikik'ül jalajöj taq kajil chuqa' nikisüj jalajöj taq aninem achike na ri ruwäch rupam. Ri majun rojqanem k'amab'ey nutaqej chi ke ri ajya'öl taq k'amab'ey yetz'ilon ruma ri rupam etamab'äl ruma ri' toq konojel junam kokem.

Achike rub'eyal yato'on rik'in ri majun rojqanem k'amab'ey

 • Katzijon

  Ri samaj chi rij ri majun rojqanem k'amab'ey najin chijun ri ruwach'ulew. Ri taq rub'eyal yekisamajij ri EE.UU. chuqa' Europa k'o chi yeto' chuqa' yesamajïx. Katzijon rik'in ri rusamajel chanpomanel, xab'akuchi' at k'äs wi richin tatzijoj chi re ri ato'ik.

Achike rub'eyal ri Mozilla nito'on pa ruwi' ri majun rojqanem k'amab'ey

 • Kach'o pa ruwi' ri rujaloj na'ojil

  Jumul yasamäj kik'in ri poponela' richin yetz'ib'äx ruwa taqanem tzij chuqa' richin jikïl ri majun rojqanem k'amab'ey pa United States, Europe, India, chuqa' chijun ri ruwach'ulew.

 • Tinuk' tinamït

  Nik'ut jun aj chijun kitinamit rajowanela' ruwinaq K'amaya'l, ri ütz nikitz'ët ri qatzub'al.

Ri jachsamajinem nuq'ajuj Pamsamajilal

Ri Ajk'amaya'l k'o chi nik'oje' jaqäl chuqa' pamsamajilal, richin tik'oje' qik'in ri qetamab'al pa rub'eyal, ch'ajch'öj chuqa' k'ïy ri yeruk'äm pe.

Ri pamsamajilal jun nimaläj tzij rik'in jikïl ri nuq'i': ri retamab'al pa ri Ajk'amaya'l junam rik'in pa taq okik'amaya'l, ch'akulakem chuqa' samajel taq q'inoj ruma ke ri' xwachib'ëx – chuqa' xnuk' kik'in ri jaqäl taq chojmil chuqa' nuya' q'ij chi xab'achike winäq tutz'uku' k'ak'a' rub'anikil ricchin nub'än retamab'al pa ri ütz Ajk'amaya'l. Xa xe chi ri pamsamajilal nuk'utuj ruk'ojlem pa tz'apäl taq q'inoj – chuqa' niqak'utuj ri ch'ajch'ojilal, ri to'ojri'ïl chuqa' ri tz'ukuj rik'in rija'.

Achike rub'eyal naköch' ri pamsamajilal

 • Jät rik'in alaj k'aslem

  Ri tz'ukuj nitikïr nipe xab'akuchi' – ke ri' we niqato'. Ke'atojtob'ej kichokoy chuqa' kitikojil ajk'aymoloj man awetaman ta kiwäch.

Achike rub'eyal ri Mozilla nuto' ri pamsamajilal

 • Yerunük' ri taq rub'eyal

  Nib'an samaj rik'in achi'el chuqa' kik'in ri rajpoponela' jaqäl taq b'eyal achi'el IETF chuqa' W3C.

 • Tib'an ri nib'ix

  Tinuk' ri pamsamajilal pa ri taq qatikojil chuqa' ketijöx ri rub'anonela' ajk'amaya'l rik'in taq retal samaj achi'el ri Mozilla Developer Network.

Jachsamajinem nuq'ajuj Junamanem chuqa' Cha'oj

Ri K'amaya'l k'o ta chi nuk'üt ri ütz junamaxïk chi kikojol ri ajk'aymoloj, ri taq samaj nuk'äm pe chi kiwa ri ajk'ayinela'I chuqa' ri nimaläj taq cha'oj chi kiwa ri winaqi'.

Jun ichinan K'amaya'l jun nuyäk ak'u'x chi tzub'al. Xa xe chi jantape' ri ri' nuq'ajuj chi tik'am ruwa jun ch'ach'öj ruq'inoj – xa xe jun ajk'aymoloj, ri nuya' ruq'ij wakami xa xe chi nitikïr nuq'ät retamab'al ri chwa'q kab'ij. Ri junamanela' yech'utinär qa chi jub'a' ajk'aymoloj, ri yetikïr nikisüj ri rik'il, nuya' kuchuq'a' ri nima'q ajna'ob'alil e k'o chuqa' k'ayew nub'än chi kiwa ri ajk'ayinela' ye'ok pa k'ayb'äl rik'in ri nima'q taq kina'ojib'al.

Achike rub'eyal k'o nab'än pa ruwi' ri junamanem chuqa' cha'oj

 • Tawetamaj achike nach'äk

  Tijike' chawäch ri nuk'äm pe ruma ri etamab'äl ri' pa k'amab'ey akuchi' majun k'ayewal chuwäch nak'äm xa jun ch'ajch'öj q'inoj. Ke'ato' ri taq ajk'aymoloj chuqa' ri taq samaj, ri yalan ütz nikik'üt ri narayib'ej – chuqa' ri taq awejqalem.

Achike rub'eyal ri Mozilla k'o nub'än pa ruwi' ri junamaxïk chuqa' ri cha'oj

 • Q'eleb'enel chuwäch ruchuq'a' chajinel

  Ruto'ik ri majun ojqanem k'amab'ey, ri taq ruk'exoj kich'ojib'al b'anel chuqa' ch'aqa' chik taq wachinäq chijun ri ruwach'ulew.

 • Rutaluxik tikirib'äl

  Tajin ninuk' rik'in jaqäl taq b'eyal chuqa' jaqäl taq xe'el pa ri taq qatikojil, chuqa' Ruto'ik tikirib'äl pa chi kijujunal taq samaj

Jachsamajinem nuq'ajuj Aj wawe' To'ïk

Qonojel k'o chi yojtikïr yojto'on rik'in ri Ajk'amaya'l, ruma ri nuwachij chuqa' nik'atzin chi ke konojel ri winaqi'.

Wakami, 3 xo'il taq t'ij chi winaqi' chijun ri ruwach'ulew nikokisaj ri K'amaya'l richin niketamaj, yesamäj, ye'etz'an chuqa' ye'ok chupam. Xa xe man konojel ta yetikïr nikito' junam. Ri nuq'ajuj chi ri Ajk'amaya'l man nuk'üt ta ri tz'aqät kijalanri'ïl ruwinaq, man ütz ta nisamäj achi'el nisamäj chi kiwäch ch'aqa' chik, achi'el chuqa' nitikïr yerujech'uj kan jujun taq tinamït chuqa' winaqi'.

Achike rub'eyal yatikïr yato'on rik'in ri aj wawe' to'ïk

 • Tachapa' rub'anik

  Pan aq'a' k'o wi runuk'ik rupam Ajk'amaya'l ri niqa chawäch pan ach'ab'äl. Thimble jun utziläj rub'anikil richin natikirisaj el.

Achike rub'eyal ri Mozilla nuto' ri aj wawe' to'ïk

 • Tijonela'

  Nuya' ri taq samajib'äl chuqa' nik'utun richin yeruchilab'ej ri jun chik alk'walaxnem chi Ajk'amaya'l nuk'unela'.

 • Nuk'üt tzalq'omanri'ïl

  Tajin nikiya' ri nuk'samaj richin tzalq'omanri'ïl, ruma ri' ri rupam Ajk'amaya'l janila nik'oje' ruq'ij chuwäch ri winäq pa ruch'ab'äl chuqa' jalajöj chi aj wawe'.

La nawajo' ch'aqa' chik?

Tasik'ij pa ruwi' ri Jachsamajinem pa Rutzijol Raxnaqil K'amaya'l.