Potpišite zalog i borite se za jaku enkripciju.

Enkripcija predstavlja kako mi čuvamo naše lične informacije sigurnim i privatnim. Molimo pridružite nam se u borbi da to zaštitimo.

  1. Postanite enkripcijski šampion

    Uzmite zalog

    Saznajte više o enkripciji, zašto je od suštinske važnosti i zašto to trebamo zaštititi.