Thunderbird

Софтуер създаден за да улесни електронната поща.

Thunderbird е безплатна пощенска програма, с която лесно се борави и приспособява - също така е заредена с чудесни функции!

Thunderbird screenshot