Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox

Принципи за работа с лични данни

Следните пет принципа произтичат от Манифеста на Mozilla и ни казват как ние:

 • разработваме нашите продукти и услуги
 • управляваме потребителските данни, които събираме
 • избираме партньори и работим с тях
 • формираме нашата публична политика и разяснителна работа
 1. Без изненади

  Използваме и споделяме информацията по прозрачен начин в полза на потребителите.

 2. Контрол в ръцете на потребителя

  Разработваме продукти и призоваваме към добри практики, които дават контрола върху данните и изживяването онлайн в ръцете на потребителите.

 3. Ограничени данни

  Събираме, от каквото имаме нужда, обезличаваме го, където можем и го изтриваме, когато вече е ненужно.

 4. Чувствителни настройки

  Планираме чрез задълбочен баланс между безопасност и изживяване на потребителите.

 5. Защита в дълбочина

  Запазваме многослойни практики и контрол върху защитата много, от които са публично достъпни.