Принципи за работа с лични данни

Следните пет принципа произтичат от Манифеста на Mozilla и ни казват как ние:

 • разработваме нашите продукти и услуги
 • управляваме потребителските данни, които събираме
 • избираме партньори и работим с тях
 • формираме нашата публична политика и разяснителна работа
 1. Без изненади

  Използваме и споделяме информацията по прозрачен начин в полза на потребителите.

 2. Контрол в ръцете на потребителя

  Разработваме продукти и призоваваме към добри практики, които дават контрола върху данните и изживяването онлайн в ръцете на потребителите.

 3. Ограничени данни

  Събираме, от каквото имаме нужда, обезличаваме го, където можем и го изтриваме, когато вече е ненужно.

 4. Чувствителни настройки

  Планираме чрез задълбочен баланс между безопасност и изживяване на потребителите.

 5. Защита в дълбочина

  Запазваме многослойни практики и контрол върху защитата много, от които са публично достъпни.