Добри новини: използвате
последната версия на Firefox!

Още по-добри новини - Firefox вече поддържа повече възможности, за които преди бяха необходими допълнителни приставки.

Имате нужда от помощ? Посетете поддръжката на Mozilla

По-добри възможности
по-малко приставки

Firefox разширява възможностите си, за които преди бяха необходими приставки. Сега те се обновяват автоматично и се управляват от черни списъци за по-добра защита. Така че да сте винаги обновени само като е обновен Firefox.

Изтегляне на последната версия:

Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox

Имате нужда от помощ? Посетете поддръжката на Mozilla

Уморихте ли се да обновявате приставки?
Firefox е насреща.

Както Мрежата, така и ние се развиваме. Firefox вече поддържа повече възможности, за които преди бяха необходими приставки, така че да разглеждате с по-малко сривове и прекъсвания. В допълнение системата ни от черни списъци ви предпазва между обновяванията.

Системата ви не отвоваря на изискванията на Firefox, но бихте могли да пробвате някоя от тези версии:

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Вашата система не покрива изискванията за инсталация на Firefox.

Моля, следвайте тези инструкции, за да инсталирате Firefox.

Поверителност на Firefox